Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2019
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Program:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
6. Interpelácie poslancov OcZ.
7. Správa o pripravenosti školského zariadenia ZŠ s MŠ v Habovke počas školského roka 2018/2019 (predkladá riaditeľka PaedDr. Miroslava Mydliarová).
8. Návrh na uzatvorenie ZMLUVY k zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Habovka počas zimnej sezóny 2018/2019.
9. Stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k návrhu rozpočtu obce Habovka na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 bez programovej štruktúry.
10. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 bez programovej štruktúry.
11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
12. Cintorín dom smútku, pozemky.
13. Zberný dvor.
14. Rôzne.
15. Žiadosti.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver zasadnutia OcZ.

S úctou

JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 19. 10. 2018 o 19:19 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus