Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2019
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Program:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
6. Interpelácie poslancov OcZ.
7. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, Koncepčný zámer rozvoja školy, ako aj iné informácie v súlade s § 5 ods.7 zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (predkladá riaditeľka PaedDr. Miroslava Mydliarová).
8. Príprava, realizácie kompostárne.
9. Rôzne (uzatvorenie zmluvy k zimnej údržbe, rozhodnutie Dedinský, Telekom).
10. Žiadosti (Hruboš, Chorvátovičová st. ml., žiadosť združenia nevidiacich).
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver zasadnutia OcZ.

S úctou

JUDr. Alojz Lajčin
starosta obce

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 24. 10. 2019 o 08:00 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus