Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Ekovýchova v školách

Prácu so školami v rámci Štátnych lesov TANAPu koordinuje Odbor prác celospoločenského významu. Jej cieľom je vzbudiť záujem o územie Tatranského národného parku, pochopiť jeho jedinečnosť a vzácnost. Poznanie územia je totiž jeden z predpokladov dobrého vzťahu k nemu. Cieľovou skupinou sú žiaci a učitelia miestnych základných škôl.

Ako sme začínali? Približne pred piatimi rokmi sa nám podarilo dať tejto činnosti kvalitnejšiu podobu. Využili sme ponuku Národného lesníckeho centra vo Zvolene a na rekvalifikačný kurz Lesná pedagogika sme poslali aj našich pracovníkov. Počas deviatich dní kurzu získali absolventi základné vedomosti o pedagogike, komunikácii, vývoji detí v rôznom veku, no aj praktické zručnosti, ktoré si so školákmi mohli precvičiť priamo na kurze. Každý z vyškolených pracovníkov sa po dohode s riaditeľstvami škôl v mieste bydliska alebo pracoviska má možnosť venovať žiakom od druhej do deviatej triedy. V súčasnosti máme približne dvadsať lesných pedagógov. V školskom roku 2006/2007 spolupracujeme s viac ako 580 žiakmi z 27 školských tried z 19 základných škôl.

Lesná pedagogika sa po prvýkrát udomácnila v nemecky hovoriacich krajinách (Waldpädagogik) odkiaľ sa postupne dostávala k nám. Pod týmto pojmom sa skrývajú rôzne spôsoby prezentácie a výučby, pomocou ktorých školákom no i laickej verejnosti približujeme tému lesa a prírody všeobecne. Podstatou takejto formy učenia sú ekohry, či inak povedané zážitkové učenie. Teda učenie pomocou zážitku. Jeho podstata by sa dala charakterizovať aj sloganom: "Povedz mi - a ja zabudnem, ukáž mi - aj ja si zapamätám, nechaj ma konať - a ja pochopím". Účastník ekohier sám prichádza na riešenia, čo je veľmi dôležité pre zapamätateľnosť až osvojenie si javu. Veľmi vhodné je zážitkové učenie urobiť s deťmi na úplný začiatok spolupráce - deťom sa tak dá lepšia štartovacia pozícia pre vnímanie ďalších nasledujúcich stretnutí, pričom sa odbúrajú aj medziľudské bariéry. Pri ekohrách účastník zapája nielen zrak, ale aj ostatné zmysly: čuch, hmat, sluch a chuť. Po absolvovaní ekohier sa u žiakov zlepšuje vnímanie detailov v prírode. Formami práce sú zväčša prednášky, vychádzky do lesa, vysokohorské túry, besedy, výstavy, vyskúšali sme pobyty na chate, súťaže. Osvedčilo sa nám aj používanie rôznych pracovných listov, ktoré nabádajú žiakov samostatne pracovať.

Zásadami práce so školami sú predovšetkým: Konkrétnosť - konkrétny lesný pedagóg má na starosti konkrétnu školskú triedu z miestnej základnej školy.Pravidelnosť stretnutí -približne 6 stretnutí počas školského roka s tou istou triedou.Primeranosť - používanie výrazových prostriedkov primeraných veku žiakov. Menej je niekedy viac - nezahŕňame školákov množstvom informácií, ale zdôraznňujeme podstatu. Názornosť a živosť -používame prvky zážitkového učenia.

Pri tejto práci je nevyhnutnosťou prítomnosť učiteľa, ktorý pôsobí ako pedagogický dozor, ako človek spoluorganizujúci dopravu, dbajúci na bezpečnosť žiakov, ale aj ako učiteľ, ktorý sa snaží skĺbiť učivo nadobudnuté v triede s informáciami a zážitkami získanými v lese. Každoročným ukončením spolupráce so žiakmi počas jedného školského roka j e súťaž Putovná sova, v ktorej si hravou formou navzájom preveria nadobudnuté vedomosti.
Zdroj: Michal Gazda, pridané/zmenené dňa 16. 06. 2008 o 22:55 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus