Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2019
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Milí priatelia,
muzikanti i priaznivci tradičných stretnutí
mladých ľudových hudieb v Habovke,

Nadväzujúc na 15. ročníkov podujatia Staré nôty mladých strún, pripravujeme vám priestor pre konfrontáciu vašich muzikantských zručností, pre predstavenie hudobnej kultúry vášho regiónu, ale aj tvorivé stretnutia vás s odborníkmi v oblasti hudby, remesla, kultúry...

Tradičné podroháčske stretnutie mladých ľudových hudieb, ktoré oslovilo už tisícky mladých muzikantov, či už samoukov či žiakov ZUŠ-iek, sa druhý rok koná pod novým názvom Vidiečanova Habovka, je pomenované po chýrnom ľudovom muzikantovi, stolárovi Jozefovi Vidiečanovi (1910 – 1991).

Fotogaléria Staré nôty mladých strún 2004
Fotogaléria Staré nôty mladých strún 2005
Fotogaléria Vidiečanova Habovka 2006

• Program podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF (Adobe Acrobat) alebo DOC (Microsoft Word)

HLAVNÉ PRINCÍPY A ZÁSADY PODUJATIA:

Prehliadka
Prehliadka bude pozostávať
- z predstavenia hudby primášom alebo niektorým muzikantom,
- maximálne 5-minút trvajúceho vystúpenia
- a minútového zahrania vlastných variácií na niekoľkotónovú melódiu, ktorú vám pošleme.

Poznámka: Prestávky medzi jednotlivými vystúpeniami v prehliadke plánujeme vyplniť videoprojekciou o vašej ľudovej hudbe, regióne (fotografie, menoslov...). Prosíme vás, aby ste si pripravili (a priniesli so sebou) bezzvukovú prezentáciu vo formáte ppt (powerpoint) s automatickým časovaním v dĺžke do 2 minút. Ak nemáte možnosť pripraviť si takýto súbor, prineste fotografie a krátky text so sebou a odovzdajte pri prezentácii.


Vlastné koncerty
Koncerty v základných školách cestou do Habovky neorganizujeme, prípadné vystúpenia pre rovesníkov ponechávame na vašu organizačnú iniciatívu. Sú však nielen vhodným doplnkom k prezentácii vašej ľudovej hudby, ale aj uhradeniu si aspoň časti nákladov na cestu do Habovky.

Z vašej strany radi privítame návrhy na zaradenie vlastných koncertov, prezentácie vašej hudby na festivale. V prípade, že nám takúto ponuku, s vyznačením témy a dĺžky vystúpenia, vopred avizujete, budeme sa ju snažiť zakomponovať do programu. Týmto chceme dať väčší priestor sebarealizácie skúsenejším a vyspelejším mladým muzikantom a hudbám,
prípadne, v programe Návraty do Habovky aj už starším sólistom a zoskupeniam, ktoré sa kedysi SNMS v Habovke zúčastňovali.

Festival v Habovke termínovo nadväzuje na dolnokubínsku Medzinárodnú hudobnú súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch Talenty pre Európu. Niektoré zahraničné profesionálne telesá, účinkujúce na tomto podujatí vystúpia aj v Habovke, rovnako sa nášho festivalu zúčastnia aj niektorí porotcovia a odborníci z iných profesií blízkych tradičnej hudbe.

Tvorivé dielne
V jednotlivých ročníkoch priblížime účastníkom Vidiečanovej Habovky rôzne hudobné nástroje. Tentokrát to bude heligónka. Ponúkneme vám možnosť nazrieť do útrob nástroja, predstavíme vám jej históriu, skladbu, výrobu, ladenie a samozrejme predstavíme hráčov na heligónke.

Ďalšia tvorivá dielňa – Učíme sa navzájom – bude venovaná oboznámeniu sa s hudobnou kultúrou niektorého z regiónov Slovenska. Naučíte sa melódiu, vyskúšate cifry, hrané vašimi „kolegami“ z iného chotára.

Záver piatkového i sobotňajšieho programu v habovskom kultúrnom dome je vyhradený pre spoločné vyhrávanie všetkých účastníkov festivalu.


Rozprava
Výsledkom práce Rady hodnotiteľov v Prehliadke nie je určenie poradia či vyhlásenie víťaza, ale podelenie sa o ich pripomienky a postrehy z vášho vystúpenia priamo s vami. Od členov Rady hodnotiteľov dostanete hodnotenia aj písomne. V Rozprave však bude priestor aj pre názory na súčasné dianie v oblasti tradičnej hudby v regiónoch Slovenska.


Záznam z podujatia
Prehliadka bude zaznamenaná na zvukový CD nosič, ktorý si účastníci budú môcť zakúpiť v nedeľu 29. apríla na základe záväznej objednávky. Predpokladaná cena nosiča je 100 – 150 Sk. Objednávky odovzdajú ľudové hudby po svojom vystúpení v prehliadke organizátorovi.


Poplatky
Účastnícky poplatok za pobyt na festivale je 200 Sk a je v ňom zahrnuté
- stravovanie (piatok večera, sobota celodenná strava, nedeľa raňajky, obed a balíček na cestu)
- bezplatné ubytovanie v základnej škole vo vlastných spacích vakoch a na vlastných karimatkách
- označenie a voľný vstup na všetky programy a koncerty podujatia
- voľný vstup do Múzea oravskej dediny v Zuberci
- pamätný list pre zúčastnené ľudové hudby

V prípade ubytovania v súkromí rodinných domov a penziónoch v Habovke si účastníci budú hradiť príplatok 90 Sk na jednu noc. Vyznačte, prosíme, v prihláške.
Poznámka: náklady na dopravu si zabezpečujú a uhrádzajú účastníci sami. Odporúčame skontaktovať sa z hudbami vo vašom regióne, pricestovať spoločne, spoločne sa podeliť o náklady na cestu. Kontakty na všetky prihlásené hudby dostanete po zaregistrovaní prihlášok.


Aktuálne informácie
Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na internetovej stránke www.vidiecanova.habovka.sk , alebo www.habovka.sk .


Prihláška
Prihlášku pošlite e-mailom, faxom alebo poštou najneskôr do 16. marca 2007.
Prihláška ViHa 2007 sa Vám zobrazí po kliknutí sem.
e-mail: vidiecanova@habovka.sk
Fax: 043 5395 142
Adresa: Obecný úrad Habovka, 027 32 Zuberec


Kontakty:

Organizácia:
Ing. Lýdia Vojtaššáková
tel: 0905 332 603
e-mail: lydiav@orava.sk

Mária Tekeľová
(ubytovanie, pobyt účastníkov)
tel: 0905 514 718
043 / 5321 180, 5395 142
e-mail: vidiecanova@habovka.sk

Dramaturgia:
Mgr. Leonard Vajdulák
tel: 0911 940 348
e-mail: vajdulak@nextra.sk

Mgr. Štefan Lipták
tel: 0915 155 360
e-mail: purv.liptak@stonline.sk

Tešíme sa na stretnutie

S úctou
Ján Taraj, starosta obce HabovkaPočet zobrazení: 153

design & code © 2012 Peter Leginus