Obec Habovka
Obec Habovka

Cestami minulosti - Kríž za Studenou

Kríž ZastudenouO projekte Cestami minulosti...

Územie obidvoch partnerských obcí je bohaté prejavmi kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sa prezentujú a propagujú ako kultúrne svojbytné prvky aj v ponuke turistického ruchu. Na pokraji tohto záujmu sme nechceli ponechať jedinečné pamiatky drobnej sakrálnej architektúry (kaplnky a kríže), vytvorené zručnými majstrami kamenármi a umiestnené pri obecných komunikáciách v extraviláne i intraviláne obcí. Sú významné aj z historického hľadiska - sú priamo naviazané na dejinné udalosti územia, tvoria i dominanty prírodných scenérií a citlivo ich dotvárajú. Mnohé z nich boli však zanedbané, a aj keď sú iba niekoľko metrov
od cesty, prístup k nim bol často nejednoznačne vymedzený. Sedem takýchto objektov v Habovke a dva v Hustopečiach sa podarilo prepojiť do náučného chodníka. Pri každom objekte - zastavení bol vybudovaný aj potrebný mobiliár a infraštruktúrne prvky. To zlepšilo prístup a zatraktívnilo podoby kultúrneho a prírodného dedičstva, poznávanie regionálnej historiografie, koexistencie človeka a prírody v podobe architektonických prvkov a zastavení osadených v jedinečnej scenérii. Spoločným cieľom bolo prostredníctvom náučných chodníkov sakrálneho a prírodného dedičstva prepojiťspoločné prvky obidvoch prihraničných oblastía zvýšiť atraktivitu ich kultúrneho a prírodného dedičstva. Zámerom bolo i revitalizovať, zachovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva cezhraničných regiónov. Cesta minulosti ponúka funkčne ucelený produkt kultúrneho turizmu v podobe moderných prvkov sprievodnej infrastruktury. Vybudované chodníky môžu využiť nielen návštevníci, ale i obyvatelia a deti základných škôl z okolia.

Práve blízkosť bývalého centra kamenárskej umeleckej výroby v susednom Oravskom Bielom Potoku, množstvo a jedinečnosť doposiaľ uchovaných objektov drobnej sakrálnej architektúry situovaných v jedinečnom prírodnom priestore vysokohorskej roháčskej scenérie, dejinné udalosti i príbehy s týmito miestami viazané, um, šikovnosť ich staviteľov i ostatných výnimočných ľudí či jedinečnosť fauny - to sú jedinečnosti chodníka, na ktorého začiatku sa práve nachádzate. Spája a prepája tieto jedinečnosti ako svedectvo súznenia človeka s prírodou, spája i ekologické, enviromentálne prvky, historiografiu obce a jej okolia. Je jedinečným produktom kultúrneho a ekologického turizmu i produktom využiteľným pre budovanie vzťahu k lokálnemu prostrediu obyvateľov prihraničného územia.
Náučný chodník má celkovú dĺžku 4.22 km a 7 vytrasovaných stanovíšť. DÍžka medzi jednotlivými zastaveniami: Kríž sa Studenou - Kríž Sv.Trojice (0,73 km) - Kaplnka Márie Magdalény (0,51 km) - Morový cintorín (0,15 km) - Kríž s Pannou Máriou (0,30 km) - Kríž na Stodolisku (0,70 km) - Kríž na Paškovke (1,83 km). Celá trasa vedie až na výnimky (odbočky k 1. a 7. zastaveniu) po spevnených komunikáciách a je vhodná ako pre peších turistov, tak i pre cykloturistov. Prepája sakrálne prvky s kultúrnymi a prírodnými použitým prírodným materiálom, úpravou okolia a terénu, výsadbou pôvodných drevín i vzdelávacími a informačnými prvkami, ktoré prinášajú zaujímavé informácie o okolitej krajine. Na jednotlivých zastaveniach sú inštalované informačné tabule, otočné edukatívne prvky, smetné koše, popis horizontu, smerovníky i stojany na bicykle. Projekt „Cestami minulosti" je v poradí už šiestym projektom, ktorý mesto Hustopeče realizuje so svojim partnerom, slovenskou obcou Habovka.

Dátum vloženia: 23. 8. 2023 14:13
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2023 14:49
Autor: Peter Leginus

Aktivity

vP

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty