Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Aktuálne informácie

 Témy
 

Informácie z regiónu
Informácie z regiónu
(290)
Múzeum oravskej dediny
Múzeum oravskej dediny
(45)
Lyžovanie
Lyžovanie
(84)
Podroháčske folklórne slávnosti
Podroháčske folklórne slávnosti
(14)
Turistika
Turistika
(115)
Recepty z regiónu
Recepty z regiónu
(9)
Habovský kardan
Habovský kardan
(29)
ORAVA
ORAVA
(101)
Samospráva
Samospráva
(260)
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
(57)
Kultúrne podujatie v Habovke
Kultúrne podujatie v Habovke
(119)
Horská služba
Horská služba
(46)
Športové aktivity
Športové aktivity
(87)
Staré nôty mladých strún
Staré nôty mladých strún
(4)
Služby
Služby
(9)
Vidiečanova Habovka
Vidiečanova Habovka
(15)

 Posledné aktuality
 

Informácie súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)

Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (30.3.2020)
Uznesenie vlády SR (27.3.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Súhrn opatrení prijatých po ÚKŠ 12.3.2020
Vyhlásenie MS na území SR
Usmernenie hlavného hygienika SR
Rozhodnutie, zákaz hromadného podujatia
Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020
Rozhodnutie, karanténa
Rozhodnutie, verejná vyhláška

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
súčasnú situáciu ohľadom koronavírusu berieme mimoriadne vážne a neustále ju monitorujeme. V snahe zabrániť šíreniu tohto ochorenia sme prijali všetky odporúčané opatrenia. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac budeme disciplinovaní a budeme dodržiavať všetky opatrenia, tým skôr sa vírus dostane pod kontrolu. Panika ani strach nám nepomôžu, buďme teda viac racionálni a menej vystrašení. Najviac ohrození sú naši starkí, seniori, preto ak budete potrebovať pomoc so zabezpečovaním základných potrieb, neváhajte nás kontaktovať. Ak potrebujete pomoc s nákupom, vyzdvihnutím liekov z lekárne, dodaním rúšok alebo čímkoľvek, čo potrebujete obráťte sa na nás. V rámci pomoci volajte na tel. číslo 043/5395142 alebo číslo 0903 540 881 od pondelka do piatku v čase od 07:30 do 15:30.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín. Požiare v prírodnom prostredí vznikajú najmä vypaľovaním trávnych porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia hasiči preto zaznamenávajú zvýšený počet výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

OPATRENIA vydané starostom Obce Habovka


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Oznamujeme Vám, aby v čase krízovej situácie vyhlásili vo verejných rozhlasoch z dôvodu prijatého opatrenia za účelom eliminácie šírenia nákazy coronavírusu, že uchádzači o zamestnanie, ktorí majú stanovený termín kontaktu na ÚPSVR Námestovo – detašované pracovisko Tvrdošín, Zákamenné, aby nechodili na úrad , ale komunikovali s pracovníkmi úradu telefonický alebo emailom, prípadne posielali dokumenty poštovou zásielkou. Pracovníci úradu budú odpovedať na všetky prichádzajúce telefonické hovory aj emailové podania. Dokumenty, ktoré klienti prinesú osobne, budú prebrané pracovníkom úradu hneď vo vstupných priestoroch úradu (recepcia a podateľňa.). Prosíme, berte do úvahy, že v tejto chvíli ide o preventívne opatrenie, ktoré v žiadnom prípade neznamenajú „zatvorenie“ úradu. Opatrenia smerujú k tomu, aby sme eliminovali pohyb klientov na pracoviskách, a chránili tak našich zamestnancov ako aj samotných klientov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Viac informácií ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer odpredať vozidlo AVIA 31 K
Obec Habovka uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/2019 schválila vyradenie a odpredaj prebytočného majetku obce - špeciálneho vozidla AVIA 31 K. Vozidlo bolo vyradené dňa 16.10.2019 z evidencie. Uvedené vozidlo ponúkame na odpredaj za šrotovú cenu. Ohliadku vozidla si nahláste na tel. čísle 043/5395142, 0903540881 v čase od 7:30 h do 15:30 h.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zberný dvor

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do NRSR 2020
Volebná miestnosť pre voľby do Národnej rady SR je určená v Kultúrnom dome Habovka, Pod Grúňom 266/24.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Habovka v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že v kalendárnom roku 2019 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 76,2 %. Ďakujeme našim občanom lebo aj vďaka ním sa separácia v našej obci oproti roku 2018 zvýšila o 6,9 %. S dosiahnutou úrovňou sa naša samospráva neuspokojuje a plánujeme v nasledujúcom období dosiahnuť ešte vyššiu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Zámerom Európskej únie je dosiahnuť úroveň až nad 90 %. Na dosiahnutie takýchto cieľov je však potrebná spolupráca všetkých obyvateľov našej obce, preto Vás prosíme, starajme sa spoločne o čistotu v našej obci dôsledným separovaním odpadu, aby ho čo najmenej skončilo v komunálnom odpade. Po stránke ekonomickej odvoz separovaného odpadu našu obec nestojí nič, ale odvoz komunálneho odpadu nás stojí mesačne okolo 1 250 Eur (údaj za rok 2019). Po stránke kvality nášho života najvyššou odmenou za našu spoločnú námahu bude čisté a zdravé životné prostredie.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka do folklórneho domu

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na Benefičný koncert

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Maškarný ples 2020

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

VÝZVA OBČANOM
Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Stretnutie primátorov miest a starostov obcí Hornej Oravy
Dnešný deň sa v našej obci Habovka uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Hornej Oravy.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Stretnutie dôchodcov s novoročnou kapustnicou

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

XVII. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Wifi pre Teba

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
Turistický oddiel Darmošľap a TJ Blatná Habovka srdečne pozývajú všetkých na 35. ročník turisticko – lyžiarskeho prechodu Ku prameňu Blatnej. Akcia sa uskutoční v nedeľu 26.1.2020. Zraz účastníkov je o 10.00 hod. pri obchode JEDNOTA v Dedine. Dĺžka celej trasy je približne 15 km. Pôjdeme tradičnou trasou na bežkách od cintorína, cez Bory, nad Múzeum Oravskej dediny po modrej značke až po Zamaňovú. Peší pôjdu Blatnou dolinou. Stretnutie bude pri hlavnej ceste smerom na Kraviarku. Tak ako minulý rok, bude sa podávať bigos a teplý čaj. Zápisné na prechod je 1 EUR.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Aktuálne upravené bežkárske trate

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jednoduché pozemkové úpravy sa dočkali šťastného konca
„Chceme, aby ľudia mali kde stavať. Naša obec je veľmi pekným miestom na život, a preto plánujeme vysporiadať pozemky v spomínaných lokalitách,“ s týmto predsavzatím po voľbách v roku 2014 nastupoval do funkcie nový starosta Alojz Lajčin. Plány sa mu splniť podarilo, hoci úpravy sprevádzali rôzne problémy a pôvodne plánované náklady navýšili nepredvídané okolnosti, napríklad prekládka sietí a plynovodu v lokalite Zastudená, ktoré stáli obec viac ako 100-tisíc eur. Bez toho by však mnohé pozemky boli znehodnotené ochrannými pásmami. Ako aj nespokojní vlastníci s ktorými sme museli opakovane jednať aby boli ich námietky uspokojené.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Upozornenie pre návštevníkov hôr
Upozorňujeme všetkých návštevníkov hôr, že vplyvom tlakovej výše, inverzného počasia a s tým spojeným oteplením aj v najvyšších polohách našich hôr sa na povrchu snehu vytvorila tvrdá ľadová vrstva. Pohyb v horskom teréne je tak veľmi nebezpečný, neodpúšťajúci ani jednu chybu, či zaváhanie. Bez kvalitného vybavenia (stúpacie železá, turistický čakan) je pohyb v takomto teréne vyslovene hazardovanie so svojím životom. Verejnosti odporúčame dôkladne zvážiť svoje schopnosti a skúsenosti s pohybom v horskom teréne.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchého projektu pozemkových úprav
Rozhodnutie JPÚ (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Julianin dvor pozýva...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 31. decembra 2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 02. 03. 2020. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. 02. 2020.

Voľba hlavného kontrolóra (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva v pondelok dňa 6.1.2020 na zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány. Stretneme sa o 11:30 hod. pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Túra je vhodná aj pre deti. Každý nech si okrem slaniny alebo klobásy na opekanie vezme aj suché polienko.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianočná Stará cesta 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

14. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na 14. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je vo štvrtok 26.12.2019 o 10:00 hod. pod Maňovou, pôjde sa tradične novým chodníkom cez Mikulovku na Skorušinu. Ak sa výrazne zmenia snehové podmienky, o zmene budeme informovať.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vyšlo nové číslo Habovčana
Všetkým obyvateľom Habovky bude doručené do poštových schránok. Tí, ktorí sú mimo Habovky majú možnosť si ho stiahnuť v elektronickej podobe kliknutím tu.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianoce deťom 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Verejná vyhláška
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchého projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Habovka v lokalite Lazy a Zastudená:

Verejná vyhláška (formát PDF)
Rozhodnutie (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Otvorenie zimnej lyžiarskej sezóny
Dňa 14.12.2019 začala zimná sezóna 2019/2020 v lyžiarskom stredisku Zverovka - Spálená. Prajeme všetkým návštevníkom výbornú lyžovačku. Snehové podmienky sú dobré. Viac info na www.rohacespalena.sk
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnosťou situáciou v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. Páchatelia sa zameriavajú na rodinné domy v podvečerných hodinách, ktoré majitelia opúšťajú z dôvodov účastí na svätých omšiach, rodinných návštev, večerných nákupov a pod. Polícia sa preto i týmto spôsobom obracia na občanov, aby boli opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov a aby o pohybe podozrivých osôb resp. cudzích motorových vozidiel vo svojom bydlisku podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158, ktoré je bezplatné.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cezhraničné autobusy

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Grantový program Viac pre rodinu

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Habovka hostila najlepších muzikantov zo Slovenska
Uplynulý víkend sa v Habovke konala celoštátna súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. Aj tento ročník predstavil množstvo kvalitných interpretov ľudovej piesne a hudby z celého Slovenska.
Na celoštátnej súťažnej prehliadke ľudových hudieb, detských speváckych skupín, sólistov inštrumentalistov a sólistov spevákov sa stretlo približne 280 účinkujúcich zo všetkých ôsmich slovenských krajov.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva na predkladanie ponúk
Názov predmetu zákazky: Zriadenie obecnej knižnice a čitárne (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jednoduché pozemkové úpravy
Obec Habovka v spolupráci so zhotoviteľom jednoduchých pozemkových úprav Ing. Bullom bude vykonávať vytýčenie nových pozemkov v lokalite Zastudená a Lazy. Kto má záujem môže sa nahlásiť na obecnom úrade na tel. čísle : 043 / 5395 142 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: obec@habovka.sk
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vidiečanova Habovka 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jesenný bazár oblečenia
Pozývame vás zapojiť sa do tretieho bazáru oblečenia. Tentokrát však neostávame len pri oblečení, ale môžete sa zapojiť aj hračkami alebo knihami. PRINIESŤ oblečenie môžte v pondelok (25.11.) 13:00-17:00 do Kultúrneho domu. PREDAJ bude prebiehať v utorok (26.11.) 9:00-20:00. Bližšie informácie o možnosti predaja na tel. čísle 0948 087 708 alebo správou Antónia Leginusová. Tešíme sa na vás.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prieskum trhu
Predmet zákazky: Nábytok
Nábytok (formát ZIP)
Knižný fond (formát ZIP)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prieskum trhu
Predmet zákazky: Technické a technologické vybavenie a softvér:
Didaktické pomôcky (formát ZIP)
Technické a technologické vybavenie (formát ZIP)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

30. VÝROČIE FS BUČNÍK

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša na pietnom mieste na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 27.10.2019 na symbolickom cintoríne na Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 9:00 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Poďakovanie

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/3, 9997/13
A)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/66, ostatná plocha o výmere 28 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Chorvatovičovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

B)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/68, ostatná plocha, zastavaná plocha o výmere 34 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, 9997/13 zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Klimekovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/2
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.189/13, ostatná plocha o výmere 80 m2 a č.189/14, ostatná plocha o výmere 67 m2 ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.50096788-47/2019 z EKN parcely č. 5202/2, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľovi Robertovi Hrubošovi, bytom ul. Jána Jonáša 6183/13, 84107 Bratislava IV., z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Katastrom obce 2019
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu dňa 13.10.2019 na jesennú turistiku Katastrom obce. Stretneme sa o 11:00 hod. na autobusovej zastávke Pod Klinkovým vŕškom. Predpokladaná trasa: Lány - Studienky - Biedna - Habovka.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Program starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi na roky 2018 - 2047

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber papiera a kovového šrotu
Vážení rodičia a priatelia školy, oznamujeme Vám, že v školskom roku 2019/2020 prebieha celoročný zber papiera a kovového šrotu. Celý výťažok poputuje na športové a kultúrne podujatia pre našich žiakov. Vopred vám ďakujeme. ZŠ s MŠ Habovka.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úprava cesty III/2311

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informačné tabule s výsadbou zelene

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Moderní učitelia – moderná škola
Naša škola sa už dlhšie zapájala do výziev programu Erasmus+, čo sa jej pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Miroslavy Mydliarovej v tomto školskom roku úspešne podarilo. Zapojili sme sa do projektu „Moderní učitelia – moderná škola“. Jeho cieľom je vyškoliť učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) tak, aby zmodernizovali svoje učebné postupy, metódy a formy vyučovania, a tým sa priblížili k štandardom vyučovania pomocou IKT v zahraničí a hlavne zatraktívnili samotné vyučovanie pre žiakov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Práce na projektoch pokračujú.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úprava povrchu cesty na ulici Edmunda Petra Bardoša

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

41. ročník Čisté hory 2019
Kliknutím tu si dokument zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cyklotúra Hornou Oravou
Cykloturistický oddiel Darmošľap všetkých srdečne pozýva v nedeľu dňa 1.9.2019 na cyklotúru Hornou Oravou. Zraz o 10.00 pri Hasičárni. Trasu upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša pri kaplnke Anjelov Strážcov
RKFÚ Habovka a turisti z Habovky srdečne pozývajú v nedeľu 25.8.2019 o 14:00 hod. ku kaplnke Anjelov Strážcov, kde bude odslúžená sv. omša. V prípade nepriaznivého počasia budeme o náhradnom termíne informovať.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Návrh osobnosti na ocenenia Žilinského samosprávneho kraja

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

18. ročník tenisového turnaja HABOVKA OPEN 2019
Vždy ste túžili ukázať svoj talent, ale nemali ste príležitosť? Chcete ukázať, že vo Vás drieme Federer či Cibulková? Tak neváhajte a prihláste sa v dňoch 23.-24.8. 2019 na 18. ročník tenisového turnaja HABOVKA OPEN a ukážte, čo vo vás je!
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša na Skorušine
OBEC BREZOVICA A RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V BREZOVICI, vás v nedeľu 18.08.2019 pozývajú na slávenie sv. omše pod krížom, na vrchu Skorušina. Sv. omšu o 13.00 hod. bude slúžiť miestny vdp. farár ThDr. Jaroslav Barta, PhD. Odchod spod Maňovej je o 11.00 hod. Pôjde sa pešo turistickým chodníkom na Skorušinu.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Dôrobek 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

44. ročník Podroháčskych folklórnych slávností

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úplná uzávierka cesty

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky pretekov O HABOVSKÝ KARDAN 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úspešný projekt – letný tábor "Ukáž čo dokážeš ty!"
Obec Habovka sa zapojila na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do programu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o získanie finančného príspevku pre detský letný tábor. V projekte s názvom „Ukáž čo dokážeš ty !“ bola opätovne úspešná a získala finančný príspevok vo výške 1000,- €. Letný tábor sa uskutoční od 05.08.2019 do 10.08.2019.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber elektronického odpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 14.08.2019 sa uskutoční zber elektronického odpadu. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Žiadame občanov, ak takýto druh odpadu majú, aby ho vyložili pred dom na viditeľné a dostupné miesto.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

18. ročník súťaže podomácky vyrobených traktorov O HABOVSKÝ KARDAN 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

ORAVA ALTERNATIVE

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Škapuliarska púť do Trstenej
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka vás pozýva v nedeľu 14.07.2019 na Škapuliarsku púť do Trstenej. Na námestí o 10.00 hod. bude sv. omša. Odchod je ráno o 7.00 hod. od kaplnky sv. Márie Magdalény. Pešia trasa povedie cez Lány do Zábiedova, Trstenej a po sv. omši tou istou trasou naspäť. Celková dĺžka je približne 24 km.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úplná uzávierka cesty

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Detský ORAVAMAN
Milí priatelia, ako každý rok, aj tento rok pripravujeme v piatok (12.7.) Detský ORAVAMAN, ktorý je určený pre vaše ratolesti, a veríme, že budúcich účastníkov veľkého ORAVAMANU. Registrácia na preteky prebieha v piatok od 13:00 do 14:45. Štart pretekov je o 15:00 hod. Deti do 6 rokov čaká krátky beh, v areáli Penziónu Pribiskô. Deti vo veku 7 až 15 rokov absolvujú duatlon, kde cyklistická časť vedie po spevnenej poľnej ceste smerom od penziónu. Na vyznačenej obrátke nechajú bicykel a vrátia sa behom do cieľa. Je potrebné mať horský bicykel a prilbu. V prípade potreby bude možné bicykel si požičať aj na mieste. Podujatie sa uskutoční pod dohľadom Tomáša Slavatu, nášho kamaráta a organizátora mnohých detských pretekov a podujatí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Podroháčska časovka
Vážení športoví priatelia. Termín Podroháčskej časovky 2019 posúvame na jeseň. Presný dátum zverejníme. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu a stavebné práce v okolí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Letný bazár oblečenia
Pozývame vás zapojiť sa do druhého bazáru oblečenia. Tentokrát to bude letný bazár, takže ak chcete pred letom doplniť alebo práve naopak vyprázdniť šatník, pozývame vás zapojiť sa. PRINIESŤ oblečenie môžte vo štvrtok (4.júla) 18:00-20:00 do školskej jedálne. PREDAJ bude prebiehať v piatok (5.júla) 13:00-18:00 a v sobotu (6.júla) 9:00-13:00. Sú dve možnosti ako sa zapojiť do jarného bazáru: 1. Vypratať svoj šatník a priniesť oblečenie na predaj alebo podarovanie 2. Obohatiť šatník za pár eur Na Slovensku sa vyhodí každých 10 minút 460 kg oblečenia. Zapojením sa do tohto bazáru, podporíte myšlienku lepšieho využitia oblečenia, ktoré ste použili len pár krát (ekologickejšie) a taktiež ušetríte výdavky (ekonomickejšie). Bližšie informácie o možnosti predaja na tel. čísle 0948 087 708 alebo správou na FB Antonia Leginusova. Tešíme sa na vás.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prerušená dodávka elektrickej energie
Oznamujeme, že v čase od 30.07.2019 08:00 do 30.07.2019 15:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zoznam odberných miest ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prerušená dodávka elektrickej energie
Oznamujeme, že v čase od 23.07.2019 08:00 do 23.07.2019 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zoznam odberných miest ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Revitalizácia Oddychovej zóny Osly
Obec Habovka ako podhorská oblasť má krásnu okolitú prírodu s jednou oddychovou zónou Osly, ktorú obec vybudovala už pred 20 rokmi. V súčasnosti by chcela vrátiť život do tejto krásnej lokality. Oddychová zóna sa nachádza v extraviláne obe Habovka, do ktorej patrí údolie Kobylieho potoka obklopené kopcami Bučník – Osly – Poľanky. Lokalita zarastá burinou, brehy potoka zarastajú chrastím ako aj všetky cestičky a studničky. Potok je sotva počuť a nieto ešte vidieť. Plynúci čas sa prejavil aj na deravej streche na odpočívadle a hnijúcich lavičkách. Implementáciou projektu by sme chceli opraviť a miestami spevniť chodník a lávky – mostík cez potôčik. Súčasťou prác je aj vyčistenie studničiek, ktoré sú zároveň zdrojom pitnej vody. V rámci revitalizácie zóny je potrebné opraviť aj odpočívadlo, v ktorom sa môžu deti a a ich rodičia ukryť pred nepriaznivým počasím a tiež ho využívať na spoločné posedenie.
Hlasujte za projekt tu ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2019 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výstup na Lúčnu
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka srdečne pozýva na výstup na Lúčnu. Dňa 16. júna 2019 o 12.00 hod. bude odslúžená sv. omša. Stretneme sa o 9:30 hod. na parkovisku na Zverovke. V prípade organizačných otázok volajte 0905440022 (P. Leginus) alebo 0903 860 029 (M. Zuberský)..: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – odpredaj časti obecných pozemkov EKN parcely č. 163/1 a č.164/1
Obec Habovka, zastúpená JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má zámer odpredať časti obecných pozemkov parcely EKN č. 9997/55 zapísanej na LV č.7035 pričom výmera novovytvoreného pozemku parcely EKN č. 163/1, zast. plocha o výmere 72 m2 a parcely č. EKN č. 164/1, zast. plocha o výmere 9 m2 podľa geometrického plánu číslo: 37361007-34/2019 zo dňa 09.04.2019 zhotovený Ing. Pavlom Dibdiakom Veličná 380,02754, o celkovej výmere 81 m2 za ............€ pre Barboru Tekeľovú rod. Šrobovú a Ľubomíra Tekeľa bytom ul. Pod Úbočou 386/1, 02732. Jedná sa o priľahlý pozemok k novostavbe rodinného domu z tohto dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka podľa § 9a odst. 8 písmena b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde je na odpredaj potrebný súhlas 3/5 (trojpätinová väčšina) všetkých poslancov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Po Orave na bicykli
Po Orave na bicykli. Prvý cyklobus na Orave bude miestnym cyklistom a návštevníkom k dispozícii od 9. júna každý víkend až do 29. septembra. Počas letných prázdnin bude dokonca jazdiť každý deň. Špeciálne upravený autobus bude premávať aj cez Habovku medzi turisticky atraktívnymi lokalitami smerom na Zuberec a Oravice.
Cestovný poriadok vo formáte PDF ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka Vás pozýva na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 16.6.2019 o 14.00 hodine v sále kultúrneho domu v Habovke. Prezentácia účastníkov bude od 12.30 hod.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cyklotúra Hornou Oravou
Cykloturistický oddiel Darmošľap všetkých srdečne pozýva v nedeľu dňa 9.6.2019 na cyklotúru Hornou Oravou. Zraz o 10.30 pri Hasičárni. Trasu upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jánošíkove diery
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu 2.6.2019 na turistický prechod na Jánošíkove diery v Malej Fatre. Doprava do Terchovej je individuálna. Stretnutie turistov bude na parkovisku pred Hotelom Diery. Odchod z parkoviska sa predpokladá o 10:00 hod. V prípade organizačných otázok volajte 0905440022 (P. Leginus) alebo 0903 860 029 (M. Zuberský).
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSR
VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ Uvedený dokument je k nahliadnutiu v úradných hodinách na Obecnom úrade v Habovke alebo na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turistický prechod Veľké Borové – Prosiecka dolina – Kvačianska dolina (aktualizované)
Vážení priatelia turistiky, podľa SHMÚ by malo byť priaznivé počasie a tak sme turistický prechod naplánovali na nedeľu 26.5.2019.
Tradičný turistický prechod začína na Veľkom Borovom (parkovisko pri Penzióne Borovec) a pokračuje cez Oblazy – Kvačany – Prosiek – Prosiecka dolina – Veľké Borové. Doprava na a z Veľkého Borového je individuálna. Odchod od Penziónu Borovec je o 10.30 hod. Doba trvania je približne 5 hod. Dĺžka trasy je 17 km. Túra je vhodná aj pre deti.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

design & code © 2012 Peter Leginus