Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Jednoduché pozemkové úpravy sa dočkali šťastného konca

„Chceme, aby ľudia mali kde stavať. Naša obec je veľmi pekným miestom na život, a preto plánujeme vysporiadať pozemky v spomínaných lokalitách,“ s týmto predsavzatím po voľbách v roku 2014 nastupoval do funkcie nový starosta Alojz Lajčin. Plány sa mu splniť podarilo, hoci úpravy sprevádzali rôzne problémy a pôvodne plánované náklady navýšili nepredvídané okolnosti, napríklad prekládka sietí a plynovodu v lokalite Zastudená, ktoré stáli obec viac ako 100-tisíc eur. Bez toho by však mnohé pozemky boli znehodnotené ochrannými pásmami. Ako aj nespokojní vlastníci s ktorými sme museli opakovane jednať aby boli ich námietky uspokojené.

Dňa 14.1.2020 boli zapísané do katastra JPÚ v kat. území Habovka v lokalitách Lazy a Zastudená. Z pôvodných 825 pozemkov bolo vytvorených 559 nových, ktoré sú všetky prístupné z verejných komunikácií. Z nich je minimálne 450 takých, ktoré majú vzhľadom k danostiam územia také šírkové usporiadanie, že slúžia na individuálnu výstavbu rodinných domov alebo chát. Do vlastníctva Obce Habovka (obecného úradu) prešli najmä pozemky komunikácií, pozemky na odvodnenie územia alebo pozemky na ktorých sa nachádzajú božie muky(malé sakrálne stavby).

Počas procesu JPÚ sa okrem vytvorenia nových pozemkov a ich sprístupnenia vyriešilo aj nové uloženie inžinierskych sietí, usporiadali sa pozemky stavebnín Garbiar, vytvorili sa podmienky na trasovanie prípadného cyklochodníka, zosúladili sa pozemky v styku s potokom Studená, vysporiadala sa cesta v Blatnej doline, pripravili sa pozemky pre odvod vody z Lazov, optimalizoval sa prístup k spoločným nehnuteľnostiam.

Veľkým bonusom pre všetkých vlastníkov je zhodnotenie ich rozdrobených nehnuteľností pričom ušetrili nemalé čiastky za vybavovanie nového pozemku štandardným spôsobom nehovoriac o tom, že by to často nebolo možné. Počas konania sa vytvoril v k.ú. Habovka skutočný trh s pôdou pričom sa vytvorila šanca aj pre záujemcov, ktorí nevlastnili potrebnú výmeru na vytvorenie stavebného pozemku, ktorú si mohli dokúpiť.

,,Na záver mi ako starostovi dovoľte poďakovať zhotoviteľovi Ing. Mariánovi Bullovi, vedeniu urbáru, Pozemkovému úradu, Katastrálnemu úradu, pracovníkom OcÚ, ako aj všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii JPÚ v našej obci.´´

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 17. 01. 2020 o 16:03 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus