Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Rok podania žiadosti 2016
Ruské veľvyslanectvo: 2 000,-€

Dátum vloženia: 31. 12. 2016 20:49

Družobné obce a organizácie

Projekty