Obec Habovka
Obec Habovka

VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 

sa konajú  v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.

 

E-mailova adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do
miestnej volebnej komisie  
je:

matrika@habovka.sk

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf (110.79 kB)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf (116.72 kB)

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí je 1366.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Ďalšie informácie nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Družobné obce a organizácie

Projekty