Obec Habovka
Obec Habovka

VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

Ďalšie informácie nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Družobné obce a organizácie

Projekty