Obec Habovka
Obec Habovka

VOĽBY do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 30. septembra 2023  v čase od  7:00 do  22:00.

Informácia pre voliča.pdf (224.01 kB)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.doc.pdf (139.2 kB)

Menovanie zapisovateľa OVK.pdf (114.71 kB)

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb.pdf (112.44 kB)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:     matrika@habovka.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  matrika@habovka.sk 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je potrebné doručiť najneskôr do 08.09.2023. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a to: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Družobné obce a organizácie

Projekty