Obec Habovka
Obec Habovka

URBÁR HABOVKA

Aktuality

 

 

POZVÁNKA


Vážení podielnici, pozývame Vás na 

        Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka, ktoré sa uskutoční dňa :           

                                                      01. 10. 2023 /nedeľa/ o 14:00 hodine                                                                                                      v sále Kultúrneho domu obce Habovka

Upozornenie: Pri nízkej účasti bude zvolané mimoriadne zasadnutie zhromaždenia o 14:30 hod.
Prezentácia účastníkov bude od 12.30 hod. prostredníctvom  pozvánky alebo OP.

Program:

1. Prezentácia
2. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zhromaždenia
4. Správa mandátovej komisie o počte prezentovaných členov spoločenstva
5. Kontrola plnenie uznesení prijatých na valnom zhromaždení 28.08. 2022
6. Správa výboru spoločenstva o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2022
7. Správa dozornej rady
8. Návrh na schválenie účtovnej uzávierky za rok 2022
9. Návrh na vyplatenie podielov Pozemkového spoločenstva a nájmu súkromných lesných                 pozemkov za rok 2022
10. Návrh finančného a hospodárskeho plánu a odmien výboru a dozornej rady na rok 2023  11.  Výstavba garáže na traktor
12. Prerokovanie nájomných zmlúv (NZ končia 4.5.2025)
13. Prenájom časti pozemku Pod Rúbaniskami - p. Šlacer
14. Prenájom časti pozemku pri drevosklade - p. Vavrek
15. Rôzne 
16. Diskusia
17. Správa návrhovej komisie a  schválenie uznesenia
18. Záver

Po ukončení rokovania bude vyplácaná odmena za účasť 10 €. 

Vaša účasť je potrebná.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa
preukázať na prezentácii  pozvánkou, ktorej súčasťou musí byť aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

 

 

 

 

 

 

 


ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA OD JÚLA DO DECEMBRA 2021

V mesiaci júl prebiehalo vyžínanie v lokalitách, kde prebiehala výsadba.

V nasledovných mesiacoch (august, september a október) pokračovalo uhadzovanie haluziny.

Ťažiť sa začalo v auguste na Skorušine a ťažba tu pokračovala až do konca októbra.

V lokalite Vyšný grúň prebieha spracovanie kalamity a prebierka od septembra do konca roka.

V novembri sa začalo s ťažbou suchárov na Mníchu. Pre nepriaznivé počasie bola ťažba prerušená.

Koncom novembra sa začali robiť prerezávky.

Od začiatku decembra sa spracúva kalamita a sucháre v lokalite Pálenica.

Súbežne s ťažbou dreva prebieha aj jeho predaj.

Takisto prebehlo aj vyplácanie podielov a nájomného za rok 2020.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JÚN 2021

V mesiaci jún sa pokračovalo s uhadzovaním haluziny v lokalitách, kde prebiehala ťažba.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC MÁJ 2021

Pokračovalo uhadzovanie a  výsadba v rôznych lokalitách podľa plôch
určených OLH.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC APRÍL 2021

V tomto mesiaci sa pokračovalo v odstraňovaní kalamity. Chladné počasie spomaľovalo vývoj vegetácie, tak sa mohla dokončiť ťažba v Hájiku a na Vyšnom grúni. Doviezli sa sadenice na výsadbu a podpísali sa dohody na pestevné práce. Začalo sa s uhadzovaním po ťažbe a výsadbou stromkov.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC MAREC 2021

Po nahlásení veternej kalamity a po jej dodatočnom povolení sa spracovávala v lokalitách Zamaňová, Maňová a na Vyšnom grúni. Ťažba prebiehala aj v lokalitách Hájik, Poľánky a Pod Sviňárkou.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC FEBRUÁR 2021

V tomto mesiaci sa spracovávala veterná kalamita na Skorušine a na Holi. Ďalšie práce budú pokračovať pokiaľ sa nespracuje veterná kalamita, no tu sme limitovaný 3 stupňom ochrany prírody, kde nám  práce odporúčajú  vykonávať len do konca februára.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JANUÁR 2021

Prebiehala ťažba na Poľánkach a Pod Sviniarkou. Pod Sviniarkou sa vykonávala plánovaná prebierka ako aj spracovanie kalamitného dreva. V lokalite Hájik sa spracováva veterná kalamita spolu s kôrovcovou kalamitou. V Úplzniach a v Hájiku sa začali vykonávať plánované prerezávky.

Po spracovaní údajov výsadby z minulého roka sa naplánovala výsadba v roku 2021.  Plán sadenia stromkov vypracoval   Ing. Veselý Peter, odborný lesný hospodár,  v množstve 20 400 kusov a to prevažne buk, smrekovec, jedľa ako aj brest a borovica.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA ROK 2020 (od valného zhromaždenia)

Plánované prebierky a uhadzovanie haluziny prebiehali v lokalitách Osly, Skorušina a Hájik. V Hájiku a na Skorušine sa začalo s plánovanými prerezávkami.

Podrobnejšie informácie o činnosti  Pozemkového spoločenstva boli zverejnené v časopise Habovčan.

odkaz na článok: článok PS do Habovčana.pdf (63.6 kB)

Obec

vP

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty