Obec Habovka
Obec Habovka

URBÁR HABOVKA

Aktuality

 

Návrh novej nájomnej zmluvy

(na pripomienkovanie)

Na poslednom Valnom zhromaždení (1.10.23), bol výbor pozemkového spoločenstva poverený uznesením č. 14/2023 prípravou nových nájomných zmlúv.

Táto nová  zmluva zahŕňa okrem aktuálne prenajatých pozemkov aj doplnené plochy v lokalitách: 

Mikulovka+Šimicová - cca 103 ha

Biedna - cca 1,5 ha

Mních - cca 12 ha

Kraviarka - cca 13 ha (o lokalite Kraviarky a jej vrátení do užívania vlastníkom sme v jednaní s TANAP-om)   

Priložená príloha  obsahuje vzor novej nájomnej zmluvy, grafickú prílohu nových doplnených plôch a vzor tabuľky s výpisom prenajatých parciel.

Hranice užívania nových doplnených plôch na uvedených lokalitách sú približné a ich presné vytýčenie bude urobené geodetom po zapracovaní pripomienok a následom odsúhlasení na VZ.

Prípadné pripomienky k zmluve, resp. ku plochám nových pozemkov môžete posielať na urbársky email.

urbar@bsk.sk

alebo písomne na adresu Pozemkového spoločenstva, čí vhodením do schránky na urbárskom dome.

Príloha:

vzor nájomnej zmluvy+prílohy.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.7 MB

 

 

 

 

 


ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA OD JÚLA DO DECEMBRA 2021

V mesiaci júl prebiehalo vyžínanie v lokalitách, kde prebiehala výsadba.

V nasledovných mesiacoch (august, september a október) pokračovalo uhadzovanie haluziny.

Ťažiť sa začalo v auguste na Skorušine a ťažba tu pokračovala až do konca októbra.

V lokalite Vyšný grúň prebieha spracovanie kalamity a prebierka od septembra do konca roka.

V novembri sa začalo s ťažbou suchárov na Mníchu. Pre nepriaznivé počasie bola ťažba prerušená.

Koncom novembra sa začali robiť prerezávky.

Od začiatku decembra sa spracúva kalamita a sucháre v lokalite Pálenica.

Súbežne s ťažbou dreva prebieha aj jeho predaj.

Takisto prebehlo aj vyplácanie podielov a nájomného za rok 2020.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JÚN 2021

V mesiaci jún sa pokračovalo s uhadzovaním haluziny v lokalitách, kde prebiehala ťažba.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC MÁJ 2021

Pokračovalo uhadzovanie a  výsadba v rôznych lokalitách podľa plôch
určených OLH.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC APRÍL 2021

V tomto mesiaci sa pokračovalo v odstraňovaní kalamity. Chladné počasie spomaľovalo vývoj vegetácie, tak sa mohla dokončiť ťažba v Hájiku a na Vyšnom grúni. Doviezli sa sadenice na výsadbu a podpísali sa dohody na pestevné práce. Začalo sa s uhadzovaním po ťažbe a výsadbou stromkov.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC MAREC 2021

Po nahlásení veternej kalamity a po jej dodatočnom povolení sa spracovávala v lokalitách Zamaňová, Maňová a na Vyšnom grúni. Ťažba prebiehala aj v lokalitách Hájik, Poľánky a Pod Sviňárkou.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC FEBRUÁR 2021

V tomto mesiaci sa spracovávala veterná kalamita na Skorušine a na Holi. Ďalšie práce budú pokračovať pokiaľ sa nespracuje veterná kalamita, no tu sme limitovaný 3 stupňom ochrany prírody, kde nám  práce odporúčajú  vykonávať len do konca februára.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JANUÁR 2021

Prebiehala ťažba na Poľánkach a Pod Sviniarkou. Pod Sviniarkou sa vykonávala plánovaná prebierka ako aj spracovanie kalamitného dreva. V lokalite Hájik sa spracováva veterná kalamita spolu s kôrovcovou kalamitou. V Úplzniach a v Hájiku sa začali vykonávať plánované prerezávky.

Po spracovaní údajov výsadby z minulého roka sa naplánovala výsadba v roku 2021.  Plán sadenia stromkov vypracoval   Ing. Veselý Peter, odborný lesný hospodár,  v množstve 20 400 kusov a to prevažne buk, smrekovec, jedľa ako aj brest a borovica.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA ROK 2020 (od valného zhromaždenia)

Plánované prebierky a uhadzovanie haluziny prebiehali v lokalitách Osly, Skorušina a Hájik. V Hájiku a na Skorušine sa začalo s plánovanými prerezávkami.

Podrobnejšie informácie o činnosti  Pozemkového spoločenstva boli zverejnené v časopise Habovčan.

odkaz na článok: článok PS do Habovčana.pdf (63.6 kB)

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty