Obec Habovka
Obec Habovka

URBÁR HABOVKA

Aktuality

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC FEBRUÁR 2021

V tomto mesiaci sa spracovávala veterná kalamita na Skorušine a na Holi. Ďalšie práce budú pokračovať pokiaľ sa nespracuje veterná kalamita, no tu sme limitovaný 3 stupňom ochrany prírody, kde nám  prace odporúčajú  vykonávať len do konca februára.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JANUÁR 2021

Prebiehala ťažba na Poľánkach a Pod Sviniarkou. Pod Sviniarkou sa vykonávala plánovaná prebierka ako aj spracovanie kalamitného dreva. V lokalite Hájik sa spracováva veterná kalamita spolu s kôrovcovou kalamitou. V Úplzniach a v Hájiku sa začali vykonávať plánované prerezávky.

Po spracovaní údajov výsadby z minulého roka sa naplánovala výsadba v roku 2021.  Plán sadenia stromkov vypracoval   Ing. Veselý Peter, odborný lesný hospodár,  v množstve 20 400 kusov a to prevažne buk, smrekovec, jedľa ako aj brest a borovica.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA ROK 2020                                          (od valného zhromaždenia)

Plánované prebierky a uhadzovanie haluziny prebiehali v lokalitách Osly, Skorušina a Hájik. V Hájiku a na Skorušine sa začalo s plánovanými prerezávkami.  Podrobnejšie informácie o činnosti  Pozemkového spoločenstva boli zverejnené v časopise Habovčan.

článok PS do Habovčana.pdf (63.6 kB)

Obec

Webkamery Habovka

webkamera

webkamera

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

SMS info

SMS info

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze


Google play
App store

Mapová aplikácia

mapová aplikácia

Natur-pack

Družobné obce a organizácie

Projekty