Obec Habovka
Obec Habovka

URBÁR HABOVKA

Aktuality

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, pozývame Vás na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka, ktoré sa uskutoční dňa:

22.08.2021 (nedeľa) o 14:00 hod., v sále kultúrneho domu obce Habovka

Pozvánka na VZ.pdf (63.93 kB)

Všeob zásady prenájmu urbárskych pozemkov.pdf (62 kB)

Pozdvánka na VZ

 

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JÚN 2021

V mesiaci jún sa pokračovalo s uhadzovaním haluziny v lokalitách, kde prebiehala ťažba.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC MÁJ 2021

Pokračovalo uhadzovanie a  výsadba v rôznych lokalitách podľa plôch
určených OLH.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC APRÍL 2021

V tomto mesiaci sa pokračovalo v odstraňovaní kalamity. Chladné počasie spomaľovalo vývoj vegetácie, tak sa mohla dokončiť ťažba v Hájiku a na Vyšnom grúni. Doviezli sa sadenice na výsadbu a podpísali sa dohody na pestevné práce. Začalo sa s uhadzovaním po ťažbe a výsadbou stromkov.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC MAREC 2021

Po nahlásení veternej kalamity a po jej dodatočnom povolení sa spracovávala v lokalitách Zamaňová, Maňová a na Vyšnom grúni. Ťažba prebiehala aj v lokalitách Hájik, Poľánky a Pod Sviňárkou.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC FEBRUÁR 2021

V tomto mesiaci sa spracovávala veterná kalamita na Skorušine a na Holi. Ďalšie práce budú pokračovať pokiaľ sa nespracuje veterná kalamita, no tu sme limitovaný 3 stupňom ochrany prírody, kde nám  práce odporúčajú  vykonávať len do konca februára.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA MESIAC JANUÁR 2021

Prebiehala ťažba na Poľánkach a Pod Sviniarkou. Pod Sviniarkou sa vykonávala plánovaná prebierka ako aj spracovanie kalamitného dreva. V lokalite Hájik sa spracováva veterná kalamita spolu s kôrovcovou kalamitou. V Úplzniach a v Hájiku sa začali vykonávať plánované prerezávky.

Po spracovaní údajov výsadby z minulého roka sa naplánovala výsadba v roku 2021.  Plán sadenia stromkov vypracoval   Ing. Veselý Peter, odborný lesný hospodár,  v množstve 20 400 kusov a to prevažne buk, smrekovec, jedľa ako aj brest a borovica.

ČINNOSŤ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ZA ROK 2020 (od valného zhromaždenia)

Plánované prebierky a uhadzovanie haluziny prebiehali v lokalitách Osly, Skorušina a Hájik. V Hájiku a na Skorušine sa začalo s plánovanými prerezávkami.

Podrobnejšie informácie o činnosti  Pozemkového spoločenstva boli zverejnené v časopise Habovčan.

odkaz na článok: článok PS do Habovčana.pdf (63.6 kB)

Obec

Webkamery Habovka

webkamera

webkamera

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

SMS info

SMS info

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze


Google play
App store

Mapová aplikácia

mapová aplikácia

Natur-pack

Družobné obce a organizácie

Projekty