Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Vitajte v Habovke,

Habovka je podhorská obec so širokými možnosťami v lete turistiky, v zime lyžovania a zimných športov.
V zime hostia využívajú lyžiarske centrum v Habovke, alebo dve lyžiarske strediská (Janovky, Milotín) v Zuberci (2-3 km). Najideálnejšie lyžiarske podmienky sú však na Zverovke - Spálená dolina (8 km). Na svoje si prídu i hostia, ktorí uprednostňujú bežecké lyžovanie na udržiavaných tratiach, ktoré vedú z Habovky cez Zuberec až na Zverovku. Celoročne je možné využívať termálne kúpaliská v Oraviciach (10 km) a v Aquaparku Tatralandia (28 km). V Oraviciach pribudol moderný novopostavený termálny komplex MEANDER PARK, kde môžete využiť množstvo služieb a relaxovať v príjemnom prostredí. Neustále sa zvyšujúci počet služieb stále zatraktívňuje našu obec a Studená dolina sa stáva cieľom dovolenkárov zo Slovenska a okolitých krajín. Pomocou našej internetovej stránky nájdete aktuálne informácie, ubytovanie, informácie o službách a iných aktivitách nielen v Habovke, ale v celom regióne Studená dolina.

Ubytujte sa s www.habovka.sk
» Drevenica
» Hotel
» Chata
» Penzión
» Samostatná chalupa
» Samostatná prístavba
» Ubytovanie v súkromí

Informácie súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)

Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (30.3.2020)
Uznesenie vlády SR (27.3.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Súhrn opatrení prijatých po ÚKŠ 12.3.2020
Vyhlásenie MS na území SR
Usmernenie hlavného hygienika SR
Rozhodnutie, zákaz hromadného podujatia
Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020
Rozhodnutie, karanténa
Rozhodnutie, verejná vyhláška

.: Pridané (zmenené): 30. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
súčasnú situáciu ohľadom koronavírusu berieme mimoriadne vážne a neustále ju monitorujeme. V snahe zabrániť šíreniu tohto ochorenia sme prijali všetky odporúčané opatrenia. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac budeme disciplinovaní a budeme dodržiavať všetky opatrenia, tým skôr sa vírus dostane pod kontrolu. Panika ani strach nám nepomôžu, buďme teda viac racionálni a menej vystrašení. Najviac ohrození sú naši starkí, seniori, preto ak budete potrebovať pomoc so zabezpečovaním základných potrieb, neváhajte nás kontaktovať. Ak potrebujete pomoc s nákupom, vyzdvihnutím liekov z lekárne, dodaním rúšok alebo čímkoľvek, čo potrebujete obráťte sa na nás. V rámci pomoci volajte na tel. číslo 043/5395142 alebo číslo 0903 540 881 od pondelka do piatku v čase od 07:30 do 15:30.
.: Pridané (zmenené): 24. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín. Požiare v prírodnom prostredí vznikajú najmä vypaľovaním trávnych porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia hasiči preto zaznamenávajú zvýšený počet výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí.
.: Pridané (zmenené): 24. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.
.: Pridané (zmenené): 16. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

OPATRENIA vydané starostom Obce Habovka


.: Pridané (zmenené): 12. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Oznamujeme Vám, aby v čase krízovej situácie vyhlásili vo verejných rozhlasoch z dôvodu prijatého opatrenia za účelom eliminácie šírenia nákazy coronavírusu, že uchádzači o zamestnanie, ktorí majú stanovený termín kontaktu na ÚPSVR Námestovo – detašované pracovisko Tvrdošín, Zákamenné, aby nechodili na úrad , ale komunikovali s pracovníkmi úradu telefonický alebo emailom, prípadne posielali dokumenty poštovou zásielkou. Pracovníci úradu budú odpovedať na všetky prichádzajúce telefonické hovory aj emailové podania. Dokumenty, ktoré klienti prinesú osobne, budú prebrané pracovníkom úradu hneď vo vstupných priestoroch úradu (recepcia a podateľňa.). Prosíme, berte do úvahy, že v tejto chvíli ide o preventívne opatrenie, ktoré v žiadnom prípade neznamenajú „zatvorenie“ úradu. Opatrenia smerujú k tomu, aby sme eliminovali pohyb klientov na pracoviskách, a chránili tak našich zamestnancov ako aj samotných klientov.
.: Pridané (zmenené): 12. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (zrušené!)
Viac informácií ...

.: Pridané (zmenené): 05. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Zámer odpredať vozidlo AVIA 31 K
Obec Habovka uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/2019 schválila vyradenie a odpredaj prebytočného majetku obce - špeciálneho vozidla AVIA 31 K. Vozidlo bolo vyradené dňa 16.10.2019 z evidencie. Uvedené vozidlo ponúkame na odpredaj za šrotovú cenu. Ohliadku vozidla si nahláste na tel. čísle 043/5395142, 0903540881 v čase od 7:30 h do 15:30 h.
.: Pridané (zmenené): 05. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Zberný dvor

.: Pridané (zmenené): 02. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

.: Pridané (zmenené): 01. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do NRSR 2020
Volebná miestnosť pre voľby do Národnej rady SR je určená v Kultúrnom dome Habovka, Pod Grúňom 266/24.


.: Pridané (zmenené): 29. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Habovka v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že v kalendárnom roku 2019 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 76,2 %. Ďakujeme našim občanom lebo aj vďaka ním sa separácia v našej obci oproti roku 2018 zvýšila o 6,9 %. S dosiahnutou úrovňou sa naša samospráva neuspokojuje a plánujeme v nasledujúcom období dosiahnuť ešte vyššiu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Zámerom Európskej únie je dosiahnuť úroveň až nad 90 %. Na dosiahnutie takýchto cieľov je však potrebná spolupráca všetkých obyvateľov našej obce, preto Vás prosíme, starajme sa spoločne o čistotu v našej obci dôsledným separovaním odpadu, aby ho čo najmenej skončilo v komunálnom odpade. Po stránke ekonomickej odvoz separovaného odpadu našu obec nestojí nič, ale odvoz komunálneho odpadu nás stojí mesačne okolo 1 250 Eur (údaj za rok 2019). Po stránke kvality nášho života najvyššou odmenou za našu spoločnú námahu bude čisté a zdravé životné prostredie.
.: Pridané (zmenené): 28. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka do folklórneho domu

.: Pridané (zmenené): 23. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): 21. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na Benefičný koncert

.: Pridané (zmenené): 19. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Maškarný ples 2020

.: Pridané (zmenené): 08. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

VÝZVA OBČANOM
Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.
.: Pridané (zmenené): 05. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Stretnutie primátorov miest a starostov obcí Hornej Oravy
Dnešný deň sa v našej obci Habovka uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Hornej Oravy.
.: Pridané (zmenené): 04. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Stretnutie dôchodcov s novoročnou kapustnicou

.: Pridané (zmenené): 01. 02. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

XVII. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA

.: Pridané (zmenené): 31. 01. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

design & code © 2012 - 2018 Peter Leginus