Obec Habovka
Obec Habovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 5. 2022

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

686,00 EUR

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Obec Habovka

16. 5. 2022

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

686,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Habovka

7. 4. 2022

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

v texte zmluvy

Stredoslovenská energetika Žilina

Obec Habovka

7. 4. 2022

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

v texte zmluvy

Stredoslovenská energetika Žilina

Obec Habovka

7. 4. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

305/2022/UZ

v texte zmluvy

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Habovka

30. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-512-02201

6 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Habovka

21. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-442-01774

3 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Habovka

11. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

6248363

1 177 396,57 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Habovka

8. 3. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia

202201-NP-1170

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Habovka

3. 2. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

309070

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Habovka

25. 1. 2022

Kúpna zmluva

24012022

237,17 EUR

Obec Habovka

Majitelia CKN parcely č. 5787/4

20. 1. 2022

Kúpna zmluva

07012022

Neuvedené

Michal Fábry

Obec Habovka

20. 12. 2021

dodatok

201221

Neuvedené

Obec Habovka

Obec Habovka

17. 12. 2021

ZoD a licenčná zmluva

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

v texte zmluvy

Vladimír Pisoň

Obec Habovka

16. 11. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Soar sk, s.r.o.

Obec Habovka

2. 11. 2021

Zmluva

20212910

Neuvedené

4 Cubes Services, s.r.o.

Obec Habovka

29. 10. 2021

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v Habovke

Zmluva o zimnej údržbe

v texte zmluvy

Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec

Obec Habovka

21. 10. 2021

Zmluva

Z-2020/001-56

383 653,00 EUR

Fond na podrporu športu

Obec Habovka

19. 10. 2021

Zmluva

28091/2021

Neuvedené

MUDr. Eva Brečková

Obec Habovka

19. 10. 2021

Zmluva

2809/2021

Neuvedené

Mgr. Vanda Klaučová

Obec Habovka

18. 10. 2021

Zmluva

3025719

50 000,00 EUR

Obec Habovka

MPSVR SR

29. 9. 2021

Zmluva o postupení práv

Zmluva 27081/2021

Neuvedené

Oravská vodárenská spol.

Obec Habovka

29. 9. 2021

Postupenie práv

Zmluva 2708/2021

Neuvedené

Oravská vodárenská spol.

Obec Habovka

29. 9. 2021

Zmluva

Zmluva 3

Neuvedené

Šárka Kukolová

Obec Habovka

29. 9. 2021

Zmluva

Zmluva 4

Neuvedené

Tomáš Laz

Obec Habovka

30. 8. 2021

Zmluva

17/2021/OE/O/1.28

Neuvedené

ŽSK

Obec Habovka

9. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

5855300

Neuvedené

MDV SR

Obec Habovka

9. 7. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 06.07.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

GEODETICA s.r.o.

Obec Habovka

29. 6. 2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov vrátane Dodatku č. 1

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

Neuvedené

Domáci miláčik s.r.o.

Obec Habovka

23. 6. 2021

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

Rámcová zmluva

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Obec Habovka

23. 6. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

BMU, s.r.o. Zuberec

Obec Habovka

15. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program Športuj aj Ty ! č. 62/2021

62/2021

1 500,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Habovka

31. 5. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve

Neuvedené

Pozemkové spol. býv. urbár. spolumaj. obce Habovka

Obec Habovka

28. 5. 2021

Nájomná zmluva

01032021

Neuvedené

Pozemkové spol. býv. urbár. spolumaj. obce Habovka

Obec Habovka

14. 5. 2021

Dohoda o ukončení

20210504

Neuvedené

NITRANET, s.r.o.

Obec Habovka

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 321 0523

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Podbiel

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Zuberec

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Vitanová

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Oravský Biely Potok

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Nižná

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Liesek

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Hladovka

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Čimhová

Obec Habovka

29. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Brezovica

Obec Habovka

19. 4. 2021

Zmluva

439/2020

Neuvedené

Úrad Vlády SR

Obec Habovka

17. 3. 2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko)

Obec Habovka

17. 3. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení SSD

neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Habovka

15. 3. 2021

Zmluva o bežnom účte - dotácie

Zmluva o bežnom účte - dotácie

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Habovka

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Habovka

10. 3. 2021

ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu

09032021

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Habovka

22. 2. 2021

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

22022021

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Habovka

10. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb

04022021

Neuvedené

JUDr. Jozef Polák

Obec Habovka

2. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-792308375111

v texte zmluvy

SLOVAK TELEKOM Bratislava

Obec Habovka

2. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-792781638376

v texte zmluvy

SLOVAK TELEKOM Bratislava

Obec Habovka

2. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-792781319774

v texte zmluvy

SLOVAK TELEKOM Bratislava

Obec Habovka

2. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-792783247020

v texte zmluvy

SLOVAK TELEKOM Bratislava

Obec Habovka

2. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verjných služieb - balík

1-792413489620

v texte zmluvy

SLOVAK TELEKOM Bratislava

Obec Habovka

2. 2. 2021

zmluva o budúcej zmluve

29012021

Neuvedené

SSD, a.s.

OBEC HABOVKA

31. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2021

6 000,00 EUR

TJ Blatná Habovka

Obec Habovka

26. 1. 2021

Oživenie knižného fondu v Habovke

20-514-04466

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Habovka

26. 1. 2021

Wifi pre Teba v obci Habovka

Z311071S959

Neuvedené

MIRRI SR

Obec Habovka

25. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2021

1 000,00 EUR

TJ Blatná Habovka

Obec Habovka

22. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM)

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Zuberec

Obec Habovka

20. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021

500,00 EUR

FS Bučník

Obec Habovka

7. 1. 2021

Zmluva o postúpení práv a povinností

012021

Neuvedené

DK Ateliér, s.r.o.

Obec Habovka

28. 12. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-041/2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-041/2020

Bezplatne

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Habovka

21. 12. 2020

Dodatok k Zmluve o odbere odpadu

Dodatok k Zmluve o odbere odpadu

Neuvedené

Peter Bolek - EKORAY

Obec Habovka

1. 12. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

01122020

Neuvedené

SPP- distribúcia Bratislava

Obec Habovka

30. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

30112020

Neuvedené

Obec Habovka

SR - Štatistický úrad SR

19. 11. 2020

Zmluva o zimnej údržbe

051120

Neuvedené

Vidiečan Tomáš

Obec Habovka

6. 11. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku KZ

Neuvedené

Obec Habovka

Obyvatelia ulice Pod Grúňom

29. 9. 2020

Dodatok č. 3

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H229

Neuvedené

Obec Habovka

MŽP SR

11. 8. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

Obyvatelia ulice Pod Grúňom

Obec Habovka

3. 6. 2020

Dodatok č. 1 ku KZ

Dodatok č. 1

Neuvedené

Chorvátovičová Mária

Obec Habovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Webkamery Habovka

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

natur-pack

Mapová aplikácia

mapová aplikácia

Družobné obce a organizácie

Projekty