Obec Habovka
Obec Habovka

Krížová cesta

Na začiatku bol nápad, potom odhodlanie a chuť vybudovať dielo. S Božou pomocou sa podarilo na jar v našej obci vybudovať Krížovú cestu, ktorá lemuje cestu na cintorín. Prípravné zemné práce sa začali v sobotu 9. apríla 2011. Viac ako stovka Habovčanov pripravila základy na štrnásť kaplniek. Toľko pracujúcich ľudí, techniky a nadšenia pohromade ešte naša farnosť nezažila. Bolo cítiť, že všetci sa zišli pre dobrú vec a vybuduje sa dielo, ktoré po nás zostane a za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť. Postupne po sobotách rástli malé kaplnky. Najskôr sa betónom vylial základ a vrch oporného múru, z okrasných plotových tvárnic sa vymuroval spodok, z presných tvárnic stred a nakoniec sa pomocou foriem vylial vrch kaplniek. Potom prišli na rad konštrukcie pod striešky, krytina a nakoniec to najdôležitejšie, obrazy jednotlivých zastavení. Veľmi vkusne korešpondujú s architektúrou kalvárie. Sú skryté za ochranným sklom a zvnútra podsvietené úsporným LED žiarovkami. Krížová cesta bola dokončená 22. júna. V tento deň sa po prvýkrát rozsvietila. V nedeľu dňa 26. júna, pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania bola habovská Krížová cesta posvätená Otcom biskupom. Na budovaní Krížovej cesty sa podieľalo viac ako tridsať rodín, ktoré ju budú naďalej udržiavať v chode. Na finacovaní stavby sa podieľali jednotlivé rodiny, habovská farnosť, bola vyhlásená zbierka v kostole a prispela aj obec. Prispeli aj sponzori, ktorí zabezpečili betón a časť stavebných materiálov. Treba poďakovať najmä nášmu pánovi farárovi Jozefovi Svitekovi, ktorý stavbu nielenže úspešne riadil, ale sa aj intenzívne zúčastňoval na budovaní. Takisto stavebnému konzorciu, farskej rade a každému kto priložil ruku k tomuto jedinečnému dielu.

 

Družobné obce a organizácie

Projekty