Obec Habovka
Obec Habovka

Detský folklórny súbor Bučníček

bučníček 1Pôsobí v obci Habovka, v regióne Orava. DFS Bučníček pracuje s prestávkami od roku 1992.

Keďže naša obec patrila k hlavným organizátorom poriadania prehliadky mladých ľudových muzikantov nielen z celého Slovenska ale aj Európy, nechceli sme byť ľahostajné ani my. Chýbala nám detská folklórna skupina, ktorá by prezentovala krásu ľudového umenia a tradícii našej obce na verejnosti. Na podnet miestneho kultúrneho strediska vznikol DFS bučníček 2Bučníček, ktorý začal pracovať pri MŠ, jej zakladateľkami boli učiteľky, ktorým je folklór veľmi blízky: Janka Ondrošová Helenka Juráňová a súčasnosti Zuzka Tarajová.

Organizačnou a umeleckou vedúcou i choreografkou Bučníčka je učiteľka Jana Ondrošová.
Podarilo sa nám za to obdobie zintenzívniť spoluprácu s rodičmi a obcou, ale hlavne oživiť národné povedomie cez tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa postupne začala vytrácať aj z nášho regiónu.

Zriaďovateľom, pod ktorým DFS aj pôsobí je materská škola pri základnej škole v Habovke.
Sponzori – finančné zabezpečenie prostredníctvom Obecného úradu, ktorý bol a je vždy ústretový.

Bučníček pracuje s najmenšími deťmi, vekové rozmedzie členov je od 3 do 10 rokov. Počet sa pohyboval okolo 24 až 35. V súčasnosti je to okolo 20 detí.
V roku 1998 sa v rámci súboru vytvorila aj dievčenská spevácka skupina, v ktorej účinkovalo 8 dievčat. Zanikla v roku 2000.

Súbor nemá vlastnú ľudovú hudbu, hudobne nás doprevádzal na akordeóne Maroš Klimek a Anežka Klimeková, niekedy je to aj ĽH bratov Klimekovcov.

V repertoári súboru prevládajú hlavne detské hry, rečňovanky, vyčítanky, prekáračky a detské tančeky z obce.

Bučníček nacvičil a uviedol tieto programové bloky:

Vianočné zyykoslovie (1992), Zahrajme sa (1992), Pri potôčku (1994), Na tých našich lúkach (1997), Tam hore na vŕšku (1999), Cestou do mlyna (1999), Na priadkach (2001), Vijeme vence vijeme (2003), Na gazdovskom dvore (2005), Fašiangy, fašiangy (2007), Jar už prišla k nám (2009), Zahrajme sa ako kedysi (2010)

Autorom bola Janka Ondrošová, ktorá spolupracoval s Helenkou Juráňovou, ktorá nám šila kroje podľa starých fotografií a usmernenia starších ľudí z obce. Išlo o domácu výrobu, ktorú financovala Obec Habovka.

DFS z Habovky vystupuje hlavne na obecných a regionálnych kultúrnych a folklórnych podujatiach. Pravidelne na hudobnom festivale Staré nôty mladých strún Európy, neskôr Vidiečanova Habovka (1996-2008,2009- 2010) nepravidelne na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci (1995, 1997, 1998, 1999, 2005), Účinkoval aj v zahraničí v Poľsku – na Dňoch slovenskej kultúry v Jablonke (1996).

Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych súťaží detských folklórnych súborov (1997, 1999, 2007, 2009) a detského hudobného folklóru (1998).

Poriadame každoročne v našej materskej škole okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí materských škôl ,,Oravský speváčik“ (od r. 1999), poslaním je uchovávať lásku k ľudovej piesni prostredníctvom tých najmenších.

Spracovávame si len nahrávky na kazety, CD, DVD pre vlastnú potrebu a archiváciu.

Kontakt:

Janka Ondrošová
Blatná 173
027 32 Habovka
tel.: 0903 735 995
e-mail: janka.ondrosova©zoznam.sk

Družobné obce a organizácie

Projekty