Obec Habovka
Obec Habovka

Klaster ORAVA

klasterKlaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom podporovať cestovný ruch, koordinovať marketingové aktivity svojich členov, spoločne propagovať región doma i v zahraničí, vytvárať produkty cestovného ruchu, organizovať kultúrne a športové podujatia atď.minv

Klaster ORAVA prevádzkuje Turisticko–informačnú kanceláriu (TIK) v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, TIK je celoročne k dispozícii návštevníkom Oravy.

Jedným z konkrétnych produktov cestovného ruchu Klastra ORAVA je regionálna karta zliav Orava Card, ktorá ponúka záujemcom komplexný balík služieb a výhodné zľavy pri návšteve lyžiarskych stredísk, aquaparku, ubytovacích zariadení, reštaurácií, kultúrno–historických pamiatok, atrakcií a pod.

Sídlo: Klaster ORAVA, o.o.c.r., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Kancelária: TIK, Radlinského 1711/32, 026 01 Dolný Kubín

web: https://www.visitorava.sk/
E-mail: marketing@orava.sk
Tel.: 0911 747 339

Družobné obce a organizácie

Projekty