Obec Habovka
Obec Habovka

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 2018 - 2022

Starosta obce:
JUDr. Alojz Lajčin (e-mail: starosta@habovka.sk)

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Dušan Hajdučiak (e-mail: dusan.hajduciak@habovka.sk)
Jozef Chrenek (e-mail: jozef.chrenek@habovka.sk)
Martin Jandura (e-mail: martin.jandura@habovka.sk)
Ing. Matej Jandura (e-mail: matej.jandura@habovka.sk)
Ing. Ľubomír Jurčo (e-mail: lubomir.jurco@habovka.sk)
Peter Leginus (e-mail: peter.leginus@habovka.sk)
Mgr. Magdaléna Pilarčíková (e-mail: magdalena.pilarcikova@habovka.sk)
JUDr. Slavomír Tekeľ (e-mail: slavomir.tekel@habovka.sk)
Mário Žák (e-mail: mario.zak@habovka.sk)

Poslanci 2018

Poslanecké obvody:

ulica Edmunda Petra Bardoša – Peter Leginus
ulica Pod Grúňom – Mgr. Magdaléna Pilarčíková
ulica Andreja Pavču – JUDr. Slavomír Tekeľ
ulica Blatná – Martin Jandura, Jozef Chrenek
ulice Breh, Pod Brehom a Kút – Ing. Ľubomír Jurčo
ulice Stodolisko a Kubáňovka – Ing. Matej Jandura, Dušan Hajdučiak
ulica Pod Úbočou – Mário Žák

Družobné obce a organizácie

Projekty