Obec Habovka
Obec Habovka

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 2022 - 2026

Starosta obce:
JUDr. Alojz Lajčin (e-mail: starosta@habovka.sk)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Dušan Hajdučiak (e-mail: dusan.hajduciak@habovka.sk)
Jozef Chrenek (e-mail: jozef.chrenek@habovka.sk)
Martin Jandura (e-mail: martin.jandura@habovka.sk)
Ján Kováľ (e-mail: jan.koval@habovka.sk)
Antónia Leginusová (e-mail: antonia.leginusova@habovka.sk)
Radovan Ondrík (e-mail: radovan.ondrik@habovka.sk) 
Eduard Pilarčík (e-mail: eduard.pilarcik@habovka.sk)
Mgr. Magdaléna Pilarčíková (e-mail: magdalena.pilarcikova@habovka.sk)
JUDr. Slavomír Tekeľ (e-mail: slavomir.tekel@habovka.sk)

Oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca OcZ Habovka.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 108.41 kB

 

obecné zastupiteľstvo 2022 - 2026

Poslanecké obvody:

ulica Edmunda Petra Bardoša – Ján Kováľ
ulica Pod Grúňom – Mgr. Magdaléna Pilarčíková
ulica Andreja Pavču – JUDr. Slavomír Tekeľ
ulica Blatná – Martin Jandura, Jozef Chrenek
ulice Breh, Pod Brehom a Kút – Eduard Pilarčík
ulice Stodolisko a Kubáňovka – Antónia Leginusová, Dušan Hajdučiak
ulica Pod Úbočou – Radovan Ondrík

Komisia pre cestovný ruch, podnikanie, školstvo, kultúru a šport:

Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Eduard Pilarčík, Radovan Ondrík, Antónia Leginusová, Edmund Pilarčík, Mgr. Janka Moresová, Peter Leginus, Ľudmila Pilarčíková

Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda: Jozef Chrenek
Členovia komisie: Martin Jandura, Dušan Hajdučiak, JUDr. Slavomír Tekeľ, Ján Kováľ, Ing. Bohuslav Šveláň, Ing. Matej Jandura, Ing. Miroslav Halák

Komisia finančná a sociálna:

Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Antónia Leginusová, Radovan Ondrík, Dušan Hajdučiak, Ing. Lucia Klimeková, Mgr. Silvia Jandurová, Mgr. Janka Pavlová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Martin Jandura
Členovia komisie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Dušan Hajdučiak, Jozef Chrenek, Eduard Pilarčík

 

Družobné obce a organizácie

Projekty