Obec Habovka
Obec Habovka

Komisie

Komisia pre cestovný ruch, podnikanie, školstvo, kultúru a šport:

Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Eduard Pilarčík, Radovan Ondrík, Antónia Leginusová, Edmund Pilarčík, Mgr. Janka Moresová, Peter Leginus, Ľudmila Pilarčíková

Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda: Jozef Chrenek
Členovia komisie: Martin Jandura, Dušan Hajdučiak, JUDr. Slavomír Tekeľ, Ján Kováľ, Ing. Bohuslav Šveláň, Ing. Matej Jandura, Ing. Miroslav Halák

Komisia finančná a sociálna:

Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Antónia Leginusová, Radovan Ondrík, Dušan Hajdučiak, Ing. Lucia Klimeková, Mgr. Silvia Jandurová, Mgr. Janka Pavlová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Martin Jandura
Členovia komisie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Dušan Hajdučiak, Jozef Chrenek, Eduard Pilarčík

Družobné obce a organizácie

Projekty