Obec Habovka
Obec Habovka

Komisie

Komisia pre cestovný ruch, podnikanie školstvo, kultúru a šport:

Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Peter Leginus, Mário Žák, Dušan Hajdučiak, Edmund Pilarčík, Mgr. Natália Pilarčíková, Radovan Ondrík, Barbora Tekeľová

Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda: Ing. Matej Jandura
Členovia komisie: Martin Jandura, Jozef Chrenek, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ján Urban, Ing. Bohuslav Šveláň, Ľubomír Makan

Komisia finančná a sociálna:

Predseda: Peter Leginus
Členovia komisie: Mgr. Magdaléna Pilarčíková, Ing. Ľubomír Jurčo, Mário Žák, Ing. Lucia Klimeková, Mgr. Silvia Jandurová, Mgr. Janka Pavlová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Martin Jandura
Členovia komisie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Dušan Hajdučiak, Jozef Chrenek

Družobné obce a organizácie

Projekty