Obec Habovka
Obec Habovka

Obecné zastupiteľstvo 2014 - 2018

Starosta obce:

JUDr. Alojz Lajčin (e-mail: starosta@habovka.sk)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Peter Bebej (e-mail: bebej@habovka.sk)
 • Ján Kováľ (e-mail: koval@habovka.sk)
 • Eduard Lajčin (e-mail: lajcin@habovka.sk)
 • Peter Leginus (e-mail: leginus@habovka.sk)
 • Ľubomír Makan (e-mail: makan@habovka.sk)
 • Ing. Matej Jandura(e-mail: matej.jandura@habovka.sk)
 • Martin Jandura(e-mail: martin.jandura@habovka.sk)
 • Mgr. Magdaléna Pilarčíková(e-mail: pilarcikova@habovka.sk)
 • Tomáš Vitanovec(e-mail: vitanovec@habovka.sk)

Poslanecké obvody:

 • E. P. Bardoša: Mgr. Magdaléna Pilarčíková, Tomáš Vitanovec
 • Pod Grúňom, A. Pavču: Peter Leginus
 • Blatná: Ján Kováľ, Martin Jandura
 • Breh, Pod Brehom, Kút: Peter Bebej
 • Stodolisko, Kubáňovka: Eduard Lajčin, Ing. Matej Jandura
 • Pod Úbočou: Ľubomír Makan

llajčin

JUDr. ALojz Lajčin - starosta obce

bebej

Peter Bebej - poslanec

kováľ

Ján Kováľ - poslanec

llajčin

Eduard Lajčin - poslanec

lleginus

Peter Leginus - poslanec

makan

Ľubomír Makan - poslanec

jandura

Ing. Matej Jandura - poslanec

jandura

Martin Jandura - poslanec

pilarčíková

Mgr. Magdaléna Pilarčíková - poslankyňa

vitanovec

Tomáš Vitanovec - poslanec

Komisie:

Komisia pre cestovný ruch, podnikanie školstvo, kultúru a šport:

Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Tomáš Vitanovec, Ján Kováľ, Peter Bebej, Peter Leginus, Edmund Pilarčík, Ing. Lýdia Vojtaššáková, Mgr. Natália Pilarčíková

Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda: Ing. Matej Jandura
Členovia komisie: Martin Jandura, Ľubomír Makan, Ing. Ján Urban, Peter Dedinský, Ján Tekeľ

Komisia finančná, sociálna a zdravotná:

Predseda: Peter Leginus
Členovia komisie: Mgr. Magdaléna Pilarčíková, Eduard Lajčin, Ing. Lucia Klimeková, Mgr. Silvia Jandurová, Mgr. Janka Pavlová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Eduard Lajčin
Členovia komisie: Ľubomír Makan, Peter Bebej, Tomáš Vitanovec

Družobné obce a organizácie

Projekty