Obec Habovka
Obec Habovka

Výsledky komunálnych volieb

Obecné zastupiteľstvo 2014 - 2018

Starosta obce:
JUDr. Alojz Lajčin (e-mail: starosta@habovka.sk)

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Peter Bebej (e-mail: bebej@habovka.sk)
Ján Kováľ (e-mail: koval@habovka.sk)
Eduard Lajčin (e-mail: lajcin@habovka.sk)
Peter Leginus (e-mail: leginus@habovka.sk)
Ľubomír Makan (e-mail: makan@habovka.sk)
Ing. Matej Jandura(e-mail: matej.jandura@habovka.sk)
Martin Jandura(e-mail: martin.jandura@habovka.sk)
Mgr. Magdaléna Pilarčíková(e-mail: pilarcikova@habovka.sk)
Tomáš Vitanovec(e-mail: vitanovec@habovka.sk)
 

Poslanecké obvody:

E. P. Bardoša: Mgr. Magdaléna Pilarčíková, Tomáš Vitanovec
Pod Grúňom, A. Pavču: Peter Leginus
Blatná: Ján Kováľ, Martin Jandura
Breh, Pod Brehom, Kút: Peter Bebej
Stodolisko, Kubáňovka: Eduard Lajčin, Ing. Matej Jandura
Pod Úbočou: Ľubomír Makan


 


JUDr. ALojz Lajčin
starosta obce

Peter Bebej
poslanec

Ján Kováľ
poslanec

Eduard Lajčin
poslanec

Peter Leginus
poslanec

Ľubomír Makan
poslanec

Ing. Matej Jandura
poslanec

Martin Jandura
poslanec

Mgr. Magdaléna Pilarčíková

poslankyňa

Tomáš Vitanovec
poslanec

 
   

Komisie:

Komisia pre cestovný ruch, podnikanie školstvo, kultúru a šport:
Predseda: Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Členovia komisie: Tomáš Vitanovec, Ján Kováľ, Peter Bebej, Peter Leginus, Edmund Pilarčík, Ing. Lýdia Vojtaššáková, Mgr. Natália Pilarčíková

Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:
Predseda: Ing. Matej Jandura
Členovia komisie: Martin Jandura, Ľubomír Makan, Ing. Ján Urban, Peter Dedinský, Ján Tekeľ

Komisia finančná, sociálna a zdravotná:
Predseda: Peter Leginus
Členovia komisie: Mgr. Magdaléna Pilarčíková, Eduard Lajčin, Ing. Lucia Klimeková, Mgr. Silvia Jandurová, Mgr. Janka Pavlová

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Eduard Lajčin
Členovia komisie: Ľubomír Makan, Peter Bebej, Tomáš Vitanovec

Družobné obce a organizácie

Projekty