Obec Habovka
Obec Habovka

Odpadové hospodárstvo

Program odpadového hospodárstva obce Habovka na roky 2016 - 2020.pdf (1.43 MB)

Separovaný zber

Harmonogram vývozu separovaného zberu (plasty, sklo, tetrapak, kovové obaly) 2020

Január                    13.01.2020
Február                10.02.2020
Marec                  09.03.2020
Apríl                    06.04.2020
Máj                        11.05.2020
Jún                       08.06.2020
Júl                         06.07.2020
August                10.08.2020
September          07.09.2020
Október                12.10.2020
November            09.11.2020
December             07.12.2020


Komunálny odpad: 1x týždene - vždy v pondelok

Biela technika, elektroodpad akumulátory: 3x do roka a podľa potreby-zber sa vykonáva priamo od RD na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase

ŽELEZNÝ ODPAD: podľa potreby

OBNOSENÉ ŠATSTVO: 2x do roka-sústredený zber sa vykonáva na obecnom úrade na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase

ZBERNÝ DVOR: Podľa potreby aj cestou Zberného dvora po telefonickej dohode so zamestnancom obce Petrom Tarajom na tel. č. : 0910 610 682

komunálny odpadseparovaný zber

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:  72,19 %

Družobné obce a organizácie

Projekty