Obec Habovka
Obec Habovka

Odpadové hospodárstvo

Program odpadového hospodárstva obce Habovka na roky 2016 - 2020.pdf (1.43 MB)

Separovaný zber

Vývoz separovaného zberu (plasty, sklo, tetrapak, kovové obaly) je 1xmesačne vždy druhý pondelok v mesiaci.

Vývoz komunálneho odpadu: 1x týždene - vždy v pondelok

Aktuálny harmonogram vývozov: obcan/odpad-odvoz-a-nakladanie/

Biela technika, elektroodpad akumulátory: 3x do roka a podľa potreby - zber sa vykonáva priamo od rodinných domov na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase

ŽELEZNÝ ODPAD: podľa potreby

OBNOSENÉ ŠATSTVO: 2x do roka - sústredený zber sa vykonáva na obecnom úrade na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase

ZBERNÝ DVOR: obcan/zberny-dvor/ 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov:

za rok 2019  -  72,19 %

za rok 2020  - 53,05 %

za rok 2021  -  54,73 %

za rok 2022  - 50,08 %

 

Družobné obce a organizácie

Projekty