Obec Habovka
Obec Habovka

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 – 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 – 2022 (2.33 MB)

Obec Habovka žiada svojich občanov o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 – 2022. Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz: http://goo.gl/forms/gny8GrIKvv. V prípade, že budete dotazník vyplňovať ručne, odovzdajte ho na obecnom úrade v Habovke alebo pracovníkom obecného úradu v Habovke. Termín odovzdania dotazníka je do 30.07.2015 Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Obec Habovka žiada podnikateľov v obci o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 – 2022. Dotazník je možné vyplniť elektronicky (dotaznik-phsr-podnikatelia.rtf (304.28 kB)). V prípade, že budete dotazník vyplňovať ručne, odovzdajte ho na Obecnom úrade v Habovke alebo pracovníkom obecného úradu v Habovke.

Zaslanie oznámenia o vypracovaní správy

Družobné obce a organizácie

Projekty