Obec Habovka
Obec Habovka

Podporené projekty

Zobrazeno 1-30 z 62

Názov projektu: Vykúpenie pozemku za Základnou školou Habovka

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 391,32 €

Názov projektu: Doplnenie verejného osvetlenia

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 6 932,-€

Názov projektu: Práce na dostavbe šatní budovy TJ

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 14 024,-€

Názov projektu: Prekládka plynovodu v Zastudenej

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 62 329,-€

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Dátum: 31. 12. 2018

Fond na podporu umenia: 1 100,-€

Názov projektu: Nákup hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2018

Ministerstvo vnútra SR: 3 000,-€

#

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 78 521,-€

#

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Dátum: 31. 12. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR: 656 970,68 €, vlastné zdroje: 34 577,40 €

#

Názov projektu: Oddychová zóna pri kaplnke v Habovke

Dátum: 31. 12. 2018

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj: 1 000,-€

#

Názov projektu: Detský tábor 2018 Máš na to!

Dátum: 31. 12. 2018

Žilinský samosprávny kraj: 2 000,-€

Realizované projekty v roku 2018

Dátum: 31. 12. 2018

Realizované projekty v roku 2018

#

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Dátum: 31. 12. 2017

Fond na podporu umenia: 1 000,-€

pred

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 23 759,99 €

#

Názov projektu: Vykúpenie pozemku – ulička medzi RD 63-62

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 992,-€

#

Názov projektu: Osadenie merača rýchlosti

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

#

Názov projektu: Rekonštrukcia tabule pamätníka padlých pri ZŠ

Dátum: 31. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR: 1 500,-€

#

Názov projektu: Detský tábor 2017 Na jednej lodi

Dátum: 31. 12. 2017

Žilinský samosprávny kraj: 700,-€

#

Názov projektu: Lavička cez potok Studená zo železnej konštrukcie

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 800,-€

#

Názov projektu: Fitnes ihrisko na Stodolisku

Dátum: 31. 12. 2017

Projekt podporila Nadácia Kia Motors Slovakia: 4 500,-€
Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Dobudovanie budovy telovýchovnej jednoty

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 3 000,-€

pred

Názov projektu: Stojisko pod kontajnermi

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

#

Názov projektu: Chodník ponad komory II. časť – položenie asfaltu

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Nákup hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR: 3 000,- €

Názov projektu: prekládka optického kábla v lokalite Zastudená

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 21 298,- €

pred

Názov projektu: Položenie asfaltu spod Klinkového vŕšku po zástavku na Stodolisku

Dátum: 31. 12. 2017

Žilinský samosprávny kraj: 47 750,-€

pred

Názov projektu: Chodník II. časť od zastávky po pamätník padlých

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 53 520,-€

Realizované projekty v roku 2017

Dátum: 31. 12. 2017

Realizované projekty v roku 2017

#

Názov projektu: Položenie asfaltu na hlavnej ceste E. P. Bardoša

Dátum: 31. 12. 2016

Od zastávky Pod Klimkovým vrškom po zastávku pri ZŠ Habovka
VÚC: 43 105,38 €

#

Názov projektu: Vykúpenie pozemkov pri škole za kostolom (ihrisko)

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 366,94 €

#

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Ministerstvo financií SR: 7 000,- €
Vlastné zdroje: 1 800,-€

Zobrazeno 1-30 z 62

Družobné obce a organizácie

Projekty