Obec Habovka
Obec Habovka

Podporené projekty

Zobrazené 1-30 z 71
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu v Habovke  2

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu v Habovke

Dátum: 2. 1. 2024

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu v Habovke

Riešenie migračných výziev v obci Habovka 1

Riešenie migračných výziev v obci Habovka

Dátum: 2. 10. 2023

Riešenie migračných výziev v obci Habovka

Cestami minulosti realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Cestami minulosti realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Dátum: 10. 8. 2023

Cestami minulosti realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Zriadenie obecnej knižnice a čitárne 1

Zriadenie obecnej knižnice a čitárne

Dátum: 4. 4. 2023

Zriadenie obecnej knižnice a čitárne

Tváre mesta Hustopeče a obce Habovka v premenách časov 1

Tváre mesta Hustopeče a obce Habovka v premenách časov

Dátum: 28. 3. 2023

Tváre mesta Hustopeče a obce Habovka v premenách časov

Fond na podporu umenia podporil Modernizáciu knižnice v Habovke 1

Fond na podporu umenia podporil Modernizáciu knižnice v Habovke

Dátum: 28. 12. 2022

Fond na podporu umenia podporil Modernizáciu knižnice v Habovke

Výstavba kompostárne v Habovke

Výstavba kompostárne v Habovke

Dátum: 4. 11. 2022

Výstavba kompostárne v Habovke

Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke

Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke

Dátum: 4. 11. 2022

Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke

Telocvičňa v Habovke 1

Telocvičňa v Habovke

Dátum: 21. 10. 2021

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Názov projektu: Vykúpenie pozemku za Základnou školou Habovka

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 391,32 €

Názov projektu: Doplnenie verejného osvetlenia

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 6 932,-€

Názov projektu: Práce na dostavbe šatní budovy TJ

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 14 024,-€

Názov projektu: Prekládka plynovodu v Zastudenej

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 62 329,-€

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Dátum: 31. 12. 2018

Fond na podporu umenia: 1 100,-€

Názov projektu: Nákup hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2018

Ministerstvo vnútra SR: 3 000,-€

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 78 521,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Dátum: 31. 12. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR: 656 970,68 €, vlastné zdroje: 34 577,40 €

Názov projektu: Oddychová zóna pri kaplnke v Habovke

Názov projektu: Oddychová zóna pri kaplnke v Habovke

Dátum: 31. 12. 2018

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj: 1 000,-€

Názov projektu: Detský tábor 2018 Máš na to!

Názov projektu: Detský tábor 2018 Máš na to!

Dátum: 31. 12. 2018

Žilinský samosprávny kraj: 2 000,-€

Realizované projekty v roku 2018

Dátum: 31. 12. 2018

Realizované projekty v roku 2018

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Dátum: 31. 12. 2017

Fond na podporu umenia: 1 000,-€

pred

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 23 759,99 €

Názov projektu: Vykúpenie pozemku – ulička medzi RD 63-62

Názov projektu: Vykúpenie pozemku – ulička medzi RD 63-62

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 992,-€

Názov projektu: Osadenie merača rýchlosti

Názov projektu: Osadenie merača rýchlosti

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia tabule pamätníka padlých pri ZŠ

Názov projektu: Rekonštrukcia tabule pamätníka padlých pri ZŠ

Dátum: 31. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR: 1 500,-€

Názov projektu: Detský tábor 2017 Na jednej lodi

Názov projektu: Detský tábor 2017 Na jednej lodi

Dátum: 31. 12. 2017

Žilinský samosprávny kraj: 700,-€

Názov projektu: Lavička cez potok Studená zo železnej konštrukcie

Názov projektu: Lavička cez potok Studená zo železnej konštrukcie

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 800,-€

Názov projektu: Fitnes ihrisko na Stodolisku

Názov projektu: Fitnes ihrisko na Stodolisku

Dátum: 31. 12. 2017

Projekt podporila Nadácia Kia Motors Slovakia: 4 500,-€
Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Dobudovanie budovy telovýchovnej jednoty

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 3 000,-€

pred

Názov projektu: Stojisko pod kontajnermi

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Zobrazené 1-30 z 71

Družobné obce a organizácie

Projekty