Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Vlastné zdroje: 400,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

Dátum vloženia: 31. 12. 2016 21:01
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2020 21:02
Autor:

Družobné obce a organizácie

Projekty