Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Rok podania žiadosti 2016
Ministerstvo financií SR: 7 000,- €
Vlastné zdroje: 1 800,-€

Dátum vloženia: 31. 12. 2016 21:09
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2020 21:10
Autor:

Družobné obce a organizácie

Projekty