Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Vypracovanie podkladov JPÚ – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Dátum vloženia: 31. 12. 2016 20:58

Družobné obce a organizácie

Projekty