Obec Habovka
Obec Habovka

Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Dokončila sa rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ.
Dotácia z fondov EÚ: 508 000 €.

Regenerácia centrálnej zóny obce Habovka. Rekonštrukcia okolia kultúrneho domu.
Dotácia z fondov EÚ: 408 380 €.

Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec.
Dotácia z fondov EÚ: 980 000 €.

Projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom: Spoločná prevencia, koordinácia činnosti a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a obyvateľov prihraničného regiónu Habovka a Czarny Dunajec proti požiarom. V rámci tohto projektu sa postavila nová požiarna zbrojnica a zakúpilo sa nové cisternové požiarne auto. Viac informácií nájdete tu.
Dotácia z fondov EÚ: 342 250 €.

Monografia obce Habovka.
Dotácia z MK SR: 5 000 €.

Kamerový systém v obci Habovka.
Dotácia z MV SR: 3 000 €.

Objekt vybavenosti športového areálu.
Dotácia z nadácie Pontis Slovenská sporiteľňa: 3 000 €.

Oprava brehov Studeného Potoka v katastri obcí Habovka a Zuberec po tohtoročnej povodni.
Dotácia z SVP Ružomberok: 450 000 €.

Oporný múr chodník ponad komory.
Vlastné zdroje vo výške 17 500 €.

Chodník pre chodcov pri lesnom závode.
Vlastné zdroje vo výške 4 900 €.

Vybudovanie kanalizačného zberača k radovej zástavbe.
Vlastné zdroje vo výške 20 000 €.

Zriadenie informačného systému v obci.
Vlastné zdroje vo výške 900 €.

Čiastočná úprava výtlkov na miestnych komunikáciach na uliciach Stodolisko, Pod Úbočou, Breh, E. P. Bárdoša a A.Pavču.
Vlastné zdroje vo výške 20 000 €.

Mali sme podporené a zrealizované cezhraničné projekty ČR/SR pre mladých folklóristov a folklórnu skupinu Bučník s družobným mestom Hustopeče pod názvom: Spoznajme sa navzájom, Podporme sa navzájom a Uchovajme tradície. V rámci nich sa uskutočnili spoločné vystúpenia v meste Hustopeče na rôznych akciách ako aj v našej obci. S podporou spomenutých projektov boli zakúpené kroje pre FS Bučník.

Dátum vloženia: 31. 12. 2014 21:35

Družobné obce a organizácie

Projekty