Obec Habovka
Obec Habovka

Starosta

 

 

JUDr. Alojz Lajčin (23. február 1970) je starostom obce od 15. decembra 2014. je absolventom Akadémie Policajného zboru, Bratislava (2004), na ktorej v roku 2010 dosiahol titul doktora práv JUDr. . V Policajnom zbore Slovenskej republiky pracoval od roku 1991 až do roku 2014 na viacerých vedúcich pozíciách, naposledy ako riaditeľ Vnútorného odboru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne. Je ženatý, má dve deti. Vďaka svojim manažérskym schopnostiam, pragmatickým postojom a tvorivou zanietenosťou je osvedčeným riadiacim a manažérskym pracovníkom. Rád športuje, je aktívnym členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý mu v roku 2020 udelil ocenenie Zlatej medaily za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020.PDF (672.68 kB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021.pdf (1.56 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a mejtkových pomerov za rok 2022.pdf (2.66 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov 2023

Družobné obce a organizácie

Projekty