Obec Habovka
Obec Habovka

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024 v čase od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 145.22 kB

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

matrika@habovka.sk

E-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:

matrika@habovka.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom emailu alebo poštou je možné najneskôr do 20.05.2024.

Družobné obce a organizácie

Projekty