Obec Habovka
Obec Habovka

Farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad HabovkaPecat
E. P. Bárdoša 237
027 32 Habovka

Správca farnosti: ThLic. PaedDr. Rudolf Pitoňák
Tel.:+421 (0) 43 5395 532
e-mail: fara@habovka.sk
e-mail: habovka@kapitula.sk

Družobné obce a organizácie

Projekty