Obec Habovka
Obec Habovka

Pomoc pre Ukrajinu - evidovanie žiadateľa o dočasné útočisko

Pomoc pre Ukrajinu - evidovanie žiadateľa o dočasné útočisko 1

Poskytovania dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR.

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

1.      manžel štátneho občana Ukrajiny,

2.      maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

3.      rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

 

Začiatok poskytovania dočasného útočiska  je  deň 1.3.2022.

Poskytovanie dočasné útočisko  je do 31.12.2022.

Predmetné potvrdenia pre štátnych príslušníkov Ukrajiny,   ktorým sa poskytlo dočasné útočisko budú vydávať miestne príslušné Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

V rámci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystricapríslušné na prijatie vyhlásení o žiadosti o dočasné útočisko nasledovné útvary:

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, tel. kontakt: 0961 48 3205
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 25, 974 05 Banská Bystrica
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35, 979 01 Rimavská Sobota
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.

Vyššie uvedené policajné útvary prijímajú predmetné žiadosti o dočasné útočisko v nepretržitom režime 24/7.

V prípadoch, ak budú cudzinci žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska vedieť hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny, bude im vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. (totožnosť možno hodnoverne preukázať napr. cestovným pasom, IDK s fotografiou, vodičským preukazom s fotografiou spoločne s rodným listom a pod.)

V prípade, že štátny príslušník Ukrajiny nedokáže preukázať svoju totožnosť, neznamená to, že nebude prijaté vyhlásenie o žiadosti o dočasné útočisko, avšak treba počítať s predĺžením doby potrebnej na zaevidovanie štátnych príslušníkov Ukrajiny do príslušných informačných systémov Policajného zboru SR.

Platnosť dokladu bude obmedzená na čas, na ktorý bolo vyhlásené poskytovanie dočasného útočiska. V súlade s uznesením vlády SR č. 144/2022 je to do 31.12.2022. Samozrejme, ak budú pretrvávať dôvody na poskytovanie dočasného útočiska, vláda môže jeho poskytovanie predĺžiť.

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, u osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len potvrdenie o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Ako prílohu tohto listu prikladáme vzory  „vyhlásenia cudzinca“ k žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska v slovnensko-ukrajinskej a aj anglickej mutácii.

Pri žiadaní o dočasné útočisko je potrebné mať vyplnené príslušné tlačivá:

Hlásenie pobytu a Vyhlásenie cudzinca ( viď. príloha).

V prípade ak štátny príslušník Ukrajiny chce mať zadanú adresu je potrebné mať Potvrdenie o ubytovaní (vypĺňa ubytovateľ/ ubytovacie zariadenie) alebo v prípade rodinného domu čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania vlastníka nehnuteľnosti (vyplní vlastník nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom). Ak štátny príslušník nemá ubytovanie (potvrdenie o ubytovaní/čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti), bude zapísaný na obec.

Žiadosť o udelenie dočasného útočiska je potrebné podať osobne aj v prípade maloletého dieťaťa.

Prílohy

Vyhlásenie cudzinca

Príloha_č._1__SK_UA Vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,84 kB

Hlásenie pobytu - cudzinec

Hlásenie pobytu.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 285,18 kB

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania

čestné vyhlásenie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 220 kB
Dátum vloženia: 4. 3. 2022 15:51

Aktuality

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty