Obec Habovka
Obec Habovka

Vidiečanova Habovka 2007

opäť, tentokrát v dňoch 27. – 29. apríla 2007 vám ponúkame možnosť stretnúť sa v Habovke.

Milí priatelia,
muzikanti i priaznivci tradičných stretnutí
mladých ľudových hudieb v Habovke,

Nadväzujúc na 15. ročníkov podujatia Staré nôty mladých strún, pripravujeme vám priestor pre konfrontáciu vašich muzikantských zručností, pre predstavenie hudobnej kultúry vášho regiónu, ale aj tvorivé stretnutia vás s odborníkmi v oblasti hudby, remesla, kultúry...

Tradičné podroháčske stretnutie mladých ľudových hudieb, ktoré oslovilo už tisícky mladých muzikantov, či už samoukov či žiakov ZUŠ-iek, sa druhý rok koná pod novým názvom Vidiečanova Habovka, je pomenované po chýrnom ľudovom muzikantovi, stolárovi Jozefovi Vidiečanovi (1910 – 1991).

• Fotogaléria Staré nôty mladých strún 2004: obec/foto-a-video/archiv-fotogalerie/fotogalerie-z-kulturnych-a-skolskych-podujati/snms-2004-399sk.html

• Fotogaléria Staré nôty mladých strún 2005: obec/foto-a-video/archiv-fotogalerie/fotogalerie-z-kulturnych-a-skolskych-podujati/snms-2005-400sk.html
• Fotogaléria Vidiečanova Habovka 2006: obec/foto-a-video/archiv-fotogalerie/fotogalerie-z-kulturnych-a-skolskych-podujati/vidiecanova-habovka-2006-401sk.html

• Program podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF (Adobe Acrobat) alebo DOC (Microsoft Word)

HLAVNÉ PRINCÍPY A ZÁSADY PODUJATIA:

Prehliadka
Prehliadka bude pozostávať
- z predstavenia hudby primášom alebo niektorým muzikantom,
- maximálne 5-minút trvajúceho vystúpenia
- a minútového zahrania vlastných variácií na niekoľkotónovú melódiu, ktorú vám pošleme.

Poznámka: Prestávky medzi jednotlivými vystúpeniami v prehliadke plánujeme vyplniť videoprojekciou o vašej ľudovej hudbe, regióne (fotografie, menoslov...). Prosíme vás, aby ste si pripravili (a priniesli so sebou) bezzvukovú prezentáciu vo formáte ppt (powerpoint) s automatickým časovaním v dĺžke do 2 minút. Ak nemáte možnosť pripraviť si takýto súbor, prineste fotografie a krátky text so sebou a odovzdajte pri prezentácii.

Vlastné koncerty
Koncerty v základných školách cestou do Habovky neorganizujeme, prípadné vystúpenia pre rovesníkov ponechávame na vašu organizačnú iniciatívu. Sú však nielen vhodným doplnkom k prezentácii vašej ľudovej hudby, ale aj uhradeniu si aspoň časti nákladov na cestu do Habovky.

Z vašej strany radi privítame návrhy na zaradenie vlastných koncertov, prezentácie vašej hudby na festivale. V prípade, že nám takúto ponuku, s vyznačením témy a dĺžky vystúpenia, vopred avizujete, budeme sa ju snažiť zakomponovať do programu. Týmto chceme dať väčší priestor sebarealizácie skúsenejším a vyspelejším mladým muzikantom a hudbám,
prípadne, v programe Návraty do Habovky aj už starším sólistom a zoskupeniam, ktoré sa kedysi SNMS v Habovke zúčastňovali.

Festival v Habovke termínovo nadväzuje na dolnokubínsku Medzinárodnú hudobnú súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch Talenty pre Európu. Niektoré zahraničné profesionálne telesá, účinkujúce na tomto podujatí vystúpia aj v Habovke, rovnako sa nášho festivalu zúčastnia aj niektorí porotcovia a odborníci z iných profesií blízkych tradičnej hudbe.

Tvorivé dielne
V jednotlivých ročníkoch priblížime účastníkom Vidiečanovej Habovky rôzne hudobné nástroje. Tentokrát to bude heligónka. Ponúkneme vám možnosť nazrieť do útrob nástroja, predstavíme vám jej históriu, skladbu, výrobu, ladenie a samozrejme predstavíme hráčov na heligónke.

Ďalšia tvorivá dielňa – Učíme sa navzájom – bude venovaná oboznámeniu sa s hudobnou kultúrou niektorého z regiónov Slovenska. Naučíte sa melódiu, vyskúšate cifry, hrané vašimi „kolegami“ z iného chotára.

Záver piatkového i sobotňajšieho programu v habovskom kultúrnom dome je vyhradený pre spoločné vyhrávanie všetkých účastníkov festivalu.

Rozprava
Výsledkom práce Rady hodnotiteľov v Prehliadke nie je určenie poradia či vyhlásenie víťaza, ale podelenie sa o ich pripomienky a postrehy z vášho vystúpenia priamo s vami. Od členov Rady hodnotiteľov dostanete hodnotenia aj písomne. V Rozprave však bude priestor aj pre názory na súčasné dianie v oblasti tradičnej hudby v regiónoch Slovenska.

Záznam z podujatia
Prehliadka bude zaznamenaná na zvukový CD nosič, ktorý si účastníci budú môcť zakúpiť v nedeľu 29. apríla na základe záväznej objednávky. Predpokladaná cena nosiča je 100 – 150 Sk. Objednávky odovzdajú ľudové hudby po svojom vystúpení v prehliadke organizátorovi.

Poplatky
Účastnícky poplatok za pobyt na festivale je 200 Sk a je v ňom zahrnuté
- stravovanie (piatok večera, sobota celodenná strava, nedeľa raňajky, obed a balíček na cestu)
- bezplatné ubytovanie v základnej škole vo vlastných spacích vakoch a na vlastných karimatkách
- označenie a voľný vstup na všetky programy a koncerty podujatia
- voľný vstup do Múzea oravskej dediny v Zuberci
- pamätný list pre zúčastnené ľudové hudby

V prípade ubytovania v súkromí rodinných domov a penziónoch v Habovke si účastníci budú hradiť príplatok 90 Sk na jednu noc. Vyznačte, prosíme, v prihláške.
Poznámka: náklady na dopravu si zabezpečujú a uhrádzajú účastníci sami. Odporúčame skontaktovať sa z hudbami vo vašom regióne, pricestovať spoločne, spoločne sa podeliť o náklady na cestu. Kontakty na všetky prihlásené hudby dostanete po zaregistrovaní prihlášok.

Aktuálne informácie
Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na internetovej stránke www.vidiecanova.habovka.sk , alebo www.habovka.sk .

Prihláška
Prihlášku pošlite e-mailom, faxom alebo poštou najneskôr do 16. marca 2007.

e-mail: vidiecanova@habovka.sk
Fax: 043 5395 142
Adresa: Obecný úrad Habovka, 027 32 Zuberec


Kontakty:

Organizácia:
Ing. Lýdia Vojtaššáková
tel: 0905 332 603
e-mail: lydiav@orava.sk

Mária Tekeľová
(ubytovanie, pobyt účastníkov)
tel: 0905 514 718
043 / 5321 180, 5395 142
e-mail: vidiecanova@habovka.sk

Dramaturgia:
Mgr. Leonard Vajdulák

tel: 0911 940 348
e-mail: vajdulak@nextra.sk

Mgr. Štefan Lipták
tel: 0915 155 360
e-mail: purv.liptak@stonline.sk

Tešíme sa na stretnutie

S úctou
Ján Taraj, starosta obce Habovka


 

 

Dátum vloženia: 20. 8. 2021 9:41
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 8. 2021 10:05
Autor: Mgr. Silvia Jandurová

Družobné obce a organizácie

Projekty