Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastné zdroje: 78 521,-€

Dátum vloženia: 31. 12. 2018 19:49

Družobné obce a organizácie

Projekty