Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Rok podania žiadosti: september 2015
Ministerstvo hospodárstva SR: 73 365,30 €
Vlastné zdroje: 10 231,32 €

Dátum vloženia: 31. 12. 2015 21:21

Družobné obce a organizácie

Projekty