Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Prekládka plynovodu v Zastudenej

Vlastné zdroje: 62 329,-€

Dátum vloženia: 31. 12. 2018 19:59

Družobné obce a organizácie

Projekty