Obec Habovka
Obec Habovka

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Ministerstvo životného prostredia SR: 656 970,68 €, vlastné zdroje: 34 577,40 €

Dátum vloženia: 31. 12. 2018 19:48

Družobné obce a organizácie

Projekty