Obec Habovka
Obec Habovka

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Obec Habovka sa zapojila do grantového programu Región kultúrne 2016. Spomedzi 139 žiadateľov o grant sa práve obec Habovka stala úspešnou v projekte „Pamätníky padlých“. Nadácia Kia Motors Slovakia tak udelila 3 000,- € na obnovu pomníka SNP, pamätnej tabule pri ZŠ v Habovke a hroby partizánov na miestnom cintoríne. Tešíme sa na obnovu pamätníkov a zároveň takto chceme poukázať na udalosti počas vojny a na pravdivé poznanie minulosti, aby aj súčasná mladá generácia poznala obetavosť starých otcov. Ešte raz ďakujeme Nadácii Pontis a Kia Motors Slovakia.
 

Dátum vloženia: 31. 12. 2016 20:38

Družobné obce a organizácie

Projekty