Obec Habovka
Obec Habovka

URBÁR HABOVKA

Výplata podielov a nájomného

Do konca roka 2020 boli vyplácané podiely z urbáru. Taktiež bolo vyplácané  nájomné zo zmlúv za rok 2019. Podiely a nájomné boli vyplácané cez bankový účet a poštovou poukážkou. Výbor  sa dohodol, že sa nebudú podiely a nájomné vyplácať cez poštovú poukážku (PP) , ktoré budú nižšie ako 5 Eur, pretože poplatok za výplatu cez PP je cca 0,9 Eur. Nevyplatené sumy nižšie ako 5 Eur budú uložené v depozite a budú vyplatené naraz a to raz za 4 roky.

Najefektívnejším spôsobom vyplácania podielov a nájomného je bankovým prevodom a to  aj  v nižšej hodnote  ako 5 Eur. Tieto prevody sú bez poplatku.

Žiadame preto podielníkov a nájomníkov pôdy, ktorí majú bankový účet, aby ho nahlásili buď cez SMS na číslo 0903 549 418, alebo na emailovú adresu urbar@bsk.sk.  Pri nahlásení účtu je potrebné nahlásiť meno, priezvisko a dátum narodenia, aby bol bankový účet správne priradený k osobným údajom podlielníka a nájomníka.

Pri kontrole nevyplatených záväzkov  voči podielníkom a nájomníkom boli zistené nedoplatky z minulých rokov. Momentálne pracujeme na spracovaní nevyplatených nájomných zmlúv z roku 2018. Vyplácať sa budú aj neprevzaté poštové poukážky.

Nakoľko nie sú ešte v evidencii podielníkov zaznamenané všetky zmeny vlastníkov pozemkov, ktoré nastali v dôsledku dedičského konania, tak nemohli byť týmto podielníkom vyplatené podiely a nájomné za pozemky.

Zároveň týmto chceme upozorniť všetkých podielníkov a nájomníkov, aby zmeny, ktoré nastanú v zmene vlastníctva podielu nahlásili aj výboru pozemkového spoločenstva, aby do budúcnosti nenastali problémy pri vyplácaní podielov a nájomného. Taktiež je potrebné nahlasovať zmenu adresy bydliska, prípadne zmenu účtu.

Obec

Webkamery Habovka

webkamera

webkamera

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

SMS info

SMS info

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze


Google play
App store

Mapová aplikácia

mapová aplikácia

Natur-pack

Družobné obce a organizácie

Projekty