Obec Habovka
Obec Habovka

Podporené projekty

Názov projektu: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Názov projektu: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Dátum: 31. 12. 2015

Pizzeria, výjazd od ZŠ, Stodolisko.....)
Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Natretie autobusových zastávok, mostov a iných priestorov v obci

Názov projektu: Natretie autobusových zastávok, mostov a iných priestorov v obci

Dátum: 31. 12. 2015

Slovenská správa ciest: farba
Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: Vysypanie ciest frézovanou okolo ihriska, cesta cez Grúň ku cintorínu, cesta okolo Blatnej

Názov projektu: Vysypanie ciest frézovanou okolo ihriska, cesta cez Grúň ku cintorínu, cesta okolo Blatnej

Dátum: 31. 12. 2015

Investor: Tomáš Varga, cestné stavby 1000,-€

Názov projektu: Výmena toaliet v kultúrnom dome

Názov projektu: Výmena toaliet v kultúrnom dome

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 342,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: september 2015
Ministerstvo hospodárstva SR: 73 365,30 €
Vlastné zdroje: 10 231,32 €

Názov projektu: Letný tábor: Spolu dokážeme viac!

Názov projektu: Letný tábor: Spolu dokážeme viac!

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti 2015. Žilinský samosprávny kraj: 800,-€
Vlastné zdroje: 100,-€

Názov projektu: Chodník ponad komory – pokládka asfaltu

Názov projektu: Chodník ponad komory – pokládka asfaltu

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 600,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia kríža na Biednej

Názov projektu: Rekonštrukcia kríža na Biednej

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 400,-€

Názov projektu: Protipovodňový vozík s výbavou na hasenie požiaru

Názov projektu: Protipovodňový vozík s výbavou na hasenie požiaru

Dátum: 31. 12. 2015

Poskytnutá dotácia Ministerstva hospodárstva SR: 14 359,00,-€

Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Dátum: 31. 12. 2014

Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Zobrazené 61-71 z 71

Družobné obce a organizácie

Projekty