Obec Habovka
Obec Habovka

Podporené projekty

Zobrazené 31-60 z 71
Názov projektu: Chodník ponad komory II. časť – položenie asfaltu

Názov projektu: Chodník ponad komory II. časť – položenie asfaltu

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Nákup hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR: 3 000,- €

Názov projektu: prekládka optického kábla v lokalite Zastudená

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 21 298,- €

pred

Názov projektu: Položenie asfaltu spod Klinkového vŕšku po zástavku na Stodolisku

Dátum: 31. 12. 2017

Žilinský samosprávny kraj: 47 750,-€

pred

Názov projektu: Chodník II. časť od zastávky po pamätník padlých

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 53 520,-€

Realizované projekty v roku 2017

Dátum: 31. 12. 2017

Realizované projekty v roku 2017

Názov projektu: Položenie asfaltu na hlavnej ceste E. P. Bardoša

Názov projektu: Položenie asfaltu na hlavnej ceste E. P. Bardoša

Dátum: 31. 12. 2016

Od zastávky Pod Klimkovým vrškom po zastávku pri ZŠ Habovka
VÚC: 43 105,38 €

Názov projektu: Vykúpenie pozemkov pri škole za kostolom (ihrisko)

Názov projektu: Vykúpenie pozemkov pri škole za kostolom (ihrisko)

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 366,94 €

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Ministerstvo financií SR: 7 000,- €
Vlastné zdroje: 1 800,-€

Názov projektu: Dopravné značenie zvislé + vodorovné, namaľovanie parkoviska pred COOP Jednota

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 700,- €

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 400,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

Názov projektu: Položenie chodníka za hasičskou budovou

Názov projektu: Položenie chodníka za hasičskou budovou

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Prípojka vody k budove TJ – elektroinštalačné práce, zemné práce

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 000,- €

Názov projektu: Vývod vody a rekonštrukcia Domu smútku

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 300,- €

Názov projektu: Nákup vybavenia hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2016

Žiadosť podaná OcÚ Habovka v roku 2016 pre DHZ
Ministerstvo vnútra SR: 2 000,-€

Názov projektu: Vypracovanie podkladov JPÚ – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Názov projektu: Asfaltovanie chodníkov na cintoríne

Názov projektu: Asfaltovanie chodníkov na cintoríne

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 20 200,-€

Názov projektu: Chodník na ceste II/584 Habovka (hlavná cesta)

Názov projektu: Chodník na ceste II/584 Habovka (hlavná cesta)

Dátum: 31. 12. 2016

Vykúpenie pozemkov a realizácia výstavby chodníka na ceste II/584 Habovka
Vlastné zdroje: 110 500,-€

Názov projektu: Letný tábor 2016 – „Ukáž seba, zmeň svet“

Názov projektu: Letný tábor 2016 – „Ukáž seba, zmeň svet“

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Žilinský samosprávny kraj: 800,-€

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Ruské veľvyslanectvo: 2 000,-€

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Dátum: 31. 12. 2016

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Názov projektu: Rekonštrukcia WC pri pošte

Názov projektu: Rekonštrukcia WC pri pošte

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 4 785,59 €

Realizované projekty v rokoch 2015-2016

Dátum: 31. 12. 2016

Realizované projekty v rokoch 2015-2016

Názov projektu: Lavička pod Hálečkovou

Názov projektu: Lavička pod Hálečkovou

Dátum: 31. 12. 2015

Zdroje obce: 200,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

Názov projektu: Bezpečnosť cestnej premávky – priechody pre chodcov

Názov projektu: Bezpečnosť cestnej premávky – priechody pre chodcov

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: november 2015
Ministerstvo vnútra SR: 4 320,-€

Názov projektu: Vidiečanova Habovka 2016

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: december 2015
Žilinský samosprávny kraj: 200,-€

Názov projektu: Podlaha kultúrneho domu – brúsenie, leštenie, náter

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Obnovenie kurtov pod závozom – strieška, basketbalové koše, oplotenie

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: JPÚ úvodné podklady – mapa Habovky pozemkov, Register pôvodného stavu

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 500,-€

Názov projektu: Úprava cesty ku cintorínu + namontovanie zvodidiel

Názov projektu: Úprava cesty ku cintorínu + namontovanie zvodidiel

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Zobrazené 31-60 z 71

Družobné obce a organizácie

Projekty