Obec Habovka
Obec Habovka

Podporené projekty

Zobrazeno 31-60 z 62

Názov projektu: Dopravné značenie zvislé + vodorovné, namaľovanie parkoviska pred COOP Jednota

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 700,- €

#

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 400,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

#

Názov projektu: Položenie chodníka za hasičskou budovou

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Prípojka vody k budove TJ – elektroinštalačné práce, zemné práce

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 000,- €

Názov projektu: Vývod vody a rekonštrukcia Domu smútku

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 300,- €

Názov projektu: Nákup vybavenia hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2016

Žiadosť podaná OcÚ Habovka v roku 2016 pre DHZ
Ministerstvo vnútra SR: 2 000,-€

Názov projektu: Vypracovanie podkladov JPÚ – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 000,-€

#

Názov projektu: Asfaltovanie chodníkov na cintoríne

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 20 200,-€

#

Názov projektu: Chodník na ceste II/584 Habovka (hlavná cesta)

Dátum: 31. 12. 2016

Vykúpenie pozemkov a realizácia výstavby chodníka na ceste II/584 Habovka
Vlastné zdroje: 110 500,-€

#

Názov projektu: Letný tábor 2016 – „Ukáž seba, zmeň svet“

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Žilinský samosprávny kraj: 800,-€

#

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Ruské veľvyslanectvo: 2 000,-€

#

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Dátum: 31. 12. 2016

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

#

Názov projektu: Rekonštrukcia WC pri pošte

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 4 785,59 €

Realizované projekty v rokoch 2015-2016

Dátum: 31. 12. 2016

Realizované projekty v rokoch 2015-2016

#

Názov projektu: Lavička pod Hálečkovou

Dátum: 31. 12. 2015

Zdroje obce: 200,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

#

Názov projektu: Bezpečnosť cestnej premávky – priechody pre chodcov

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: november 2015
Ministerstvo vnútra SR: 4 320,-€

Názov projektu: Vidiečanova Habovka 2016

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: december 2015
Žilinský samosprávny kraj: 200,-€

Názov projektu: Podlaha kultúrneho domu – brúsenie, leštenie, náter

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Obnovenie kurtov pod závozom – strieška, basketbalové koše, oplotenie

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: JPÚ úvodné podklady – mapa Habovky pozemkov, Register pôvodného stavu

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 500,-€

#

Názov projektu: Úprava cesty ku cintorínu + namontovanie zvodidiel

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 000,-€

#

Názov projektu: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Dátum: 31. 12. 2015

Pizzeria, výjazd od ZŠ, Stodolisko.....)
Vlastné zdroje: 500,-€

#

Názov projektu: Natretie autobusových zastávok, mostov a iných priestorov v obci

Dátum: 31. 12. 2015

Slovenská správa ciest: farba
Vlastné zdroje: 300,-€

#

Názov projektu: Vysypanie ciest frézovanou okolo ihriska, cesta cez Grúň ku cintorínu, cesta okolo Blatnej

Dátum: 31. 12. 2015

Investor: Tomáš Varga, cestné stavby 1000,-€

#

Názov projektu: Výmena toaliet v kultúrnom dome

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 342,-€

#

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 3 000,-€

#

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: september 2015
Ministerstvo hospodárstva SR: 73 365,30 €
Vlastné zdroje: 10 231,32 €

#

Názov projektu: Letný tábor: Spolu dokážeme viac!

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti 2015. Žilinský samosprávny kraj: 800,-€
Vlastné zdroje: 100,-€

#

Názov projektu: Chodník ponad komory – pokládka asfaltu

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 600,-€

#

Názov projektu: Rekonštrukcia kríža na Biednej

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 400,-€

Zobrazeno 31-60 z 62

Družobné obce a organizácie

Projekty