Obec Habovka
Obec Habovka

Podporené projekty

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu v Habovke  2

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu v Habovke

Dátum: 2. 1. 2024

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu v Habovke

Riešenie migračných výziev v obci Habovka 1

Riešenie migračných výziev v obci Habovka

Dátum: 2. 10. 2023

Riešenie migračných výziev v obci Habovka

Cestami minulosti realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Cestami minulosti realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Dátum: 10. 8. 2023

Cestami minulosti realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Zriadenie obecnej knižnice a čitárne 1

Zriadenie obecnej knižnice a čitárne

Dátum: 4. 4. 2023

Zriadenie obecnej knižnice a čitárne

Tváre mesta Hustopeče a obce Habovka v premenách časov 1

Tváre mesta Hustopeče a obce Habovka v premenách časov

Dátum: 28. 3. 2023

Tváre mesta Hustopeče a obce Habovka v premenách časov

Fond na podporu umenia podporil Modernizáciu knižnice v Habovke 1

Fond na podporu umenia podporil Modernizáciu knižnice v Habovke

Dátum: 28. 12. 2022

Fond na podporu umenia podporil Modernizáciu knižnice v Habovke

Výstavba kompostárne v Habovke

Výstavba kompostárne v Habovke

Dátum: 4. 11. 2022

Výstavba kompostárne v Habovke

Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke

Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke

Dátum: 4. 11. 2022

Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke

Telocvičňa v Habovke 1

Telocvičňa v Habovke

Dátum: 21. 10. 2021

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Názov projektu: Vykúpenie pozemku za Základnou školou Habovka

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 391,32 €

Názov projektu: Doplnenie verejného osvetlenia

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 6 932,-€

Názov projektu: Práce na dostavbe šatní budovy TJ

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 14 024,-€

Názov projektu: Prekládka plynovodu v Zastudenej

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 62 329,-€

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Dátum: 31. 12. 2018

Fond na podporu umenia: 1 100,-€

Názov projektu: Nákup hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2018

Ministerstvo vnútra SR: 3 000,-€

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov projektu: I. etapa vybudovanie chodníka spod Klimkového vŕšku po číslo domu 163 – Blatná + vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum: 31. 12. 2018

Vlastné zdroje: 78 521,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Habovke

Dátum: 31. 12. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR: 656 970,68 €, vlastné zdroje: 34 577,40 €

Názov projektu: Oddychová zóna pri kaplnke v Habovke

Názov projektu: Oddychová zóna pri kaplnke v Habovke

Dátum: 31. 12. 2018

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj: 1 000,-€

Názov projektu: Detský tábor 2018 Máš na to!

Názov projektu: Detský tábor 2018 Máš na to!

Dátum: 31. 12. 2018

Žilinský samosprávny kraj: 2 000,-€

Realizované projekty v roku 2018

Dátum: 31. 12. 2018

Realizované projekty v roku 2018

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Názov projektu: Akvizícia obecnej knižnice – nákup kníh

Dátum: 31. 12. 2017

Fond na podporu umenia: 1 000,-€

pred

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 23 759,99 €

Názov projektu: Vykúpenie pozemku – ulička medzi RD 63-62

Názov projektu: Vykúpenie pozemku – ulička medzi RD 63-62

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 992,-€

Názov projektu: Osadenie merača rýchlosti

Názov projektu: Osadenie merača rýchlosti

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia tabule pamätníka padlých pri ZŠ

Názov projektu: Rekonštrukcia tabule pamätníka padlých pri ZŠ

Dátum: 31. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR: 1 500,-€

Názov projektu: Detský tábor 2017 Na jednej lodi

Názov projektu: Detský tábor 2017 Na jednej lodi

Dátum: 31. 12. 2017

Žilinský samosprávny kraj: 700,-€

Názov projektu: Lavička cez potok Studená zo železnej konštrukcie

Názov projektu: Lavička cez potok Studená zo železnej konštrukcie

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 800,-€

Názov projektu: Fitnes ihrisko na Stodolisku

Názov projektu: Fitnes ihrisko na Stodolisku

Dátum: 31. 12. 2017

Projekt podporila Nadácia Kia Motors Slovakia: 4 500,-€
Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Dobudovanie budovy telovýchovnej jednoty

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 3 000,-€

pred

Názov projektu: Stojisko pod kontajnermi

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Chodník ponad komory II. časť – položenie asfaltu

Názov projektu: Chodník ponad komory II. časť – položenie asfaltu

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Nákup hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR: 3 000,- €

Názov projektu: prekládka optického kábla v lokalite Zastudená

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 21 298,- €

pred

Názov projektu: Položenie asfaltu spod Klinkového vŕšku po zástavku na Stodolisku

Dátum: 31. 12. 2017

Žilinský samosprávny kraj: 47 750,-€

pred

Názov projektu: Chodník II. časť od zastávky po pamätník padlých

Dátum: 31. 12. 2017

Vlastné zdroje: 53 520,-€

Realizované projekty v roku 2017

Dátum: 31. 12. 2017

Realizované projekty v roku 2017

Názov projektu: Položenie asfaltu na hlavnej ceste E. P. Bardoša

Názov projektu: Položenie asfaltu na hlavnej ceste E. P. Bardoša

Dátum: 31. 12. 2016

Od zastávky Pod Klimkovým vrškom po zastávku pri ZŠ Habovka
VÚC: 43 105,38 €

Názov projektu: Vykúpenie pozemkov pri škole za kostolom (ihrisko)

Názov projektu: Vykúpenie pozemkov pri škole za kostolom (ihrisko)

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 366,94 €

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Ministerstvo financií SR: 7 000,- €
Vlastné zdroje: 1 800,-€

Názov projektu: Dopravné značenie zvislé + vodorovné, namaľovanie parkoviska pred COOP Jednota

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 700,- €

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 400,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

Názov projektu: Položenie chodníka za hasičskou budovou

Názov projektu: Položenie chodníka za hasičskou budovou

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Prípojka vody k budove TJ – elektroinštalačné práce, zemné práce

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 000,- €

Názov projektu: Vývod vody a rekonštrukcia Domu smútku

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 300,- €

Názov projektu: Nákup vybavenia hasičskej techniky

Dátum: 31. 12. 2016

Žiadosť podaná OcÚ Habovka v roku 2016 pre DHZ
Ministerstvo vnútra SR: 2 000,-€

Názov projektu: Vypracovanie podkladov JPÚ – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Názov projektu: Asfaltovanie chodníkov na cintoríne

Názov projektu: Asfaltovanie chodníkov na cintoríne

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 20 200,-€

Názov projektu: Chodník na ceste II/584 Habovka (hlavná cesta)

Názov projektu: Chodník na ceste II/584 Habovka (hlavná cesta)

Dátum: 31. 12. 2016

Vykúpenie pozemkov a realizácia výstavby chodníka na ceste II/584 Habovka
Vlastné zdroje: 110 500,-€

Názov projektu: Letný tábor 2016 – „Ukáž seba, zmeň svet“

Názov projektu: Letný tábor 2016 – „Ukáž seba, zmeň svet“

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Žilinský samosprávny kraj: 800,-€

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Dátum: 31. 12. 2016

Rok podania žiadosti 2016
Ruské veľvyslanectvo: 2 000,-€

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Dátum: 31. 12. 2016

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Názov projektu: Rekonštrukcia WC pri pošte

Názov projektu: Rekonštrukcia WC pri pošte

Dátum: 31. 12. 2016

Vlastné zdroje: 4 785,59 €

Realizované projekty v rokoch 2015-2016

Dátum: 31. 12. 2016

Realizované projekty v rokoch 2015-2016

Názov projektu: Lavička pod Hálečkovou

Názov projektu: Lavička pod Hálečkovou

Dátum: 31. 12. 2015

Zdroje obce: 200,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

Názov projektu: Bezpečnosť cestnej premávky – priechody pre chodcov

Názov projektu: Bezpečnosť cestnej premávky – priechody pre chodcov

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: november 2015
Ministerstvo vnútra SR: 4 320,-€

Názov projektu: Vidiečanova Habovka 2016

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: december 2015
Žilinský samosprávny kraj: 200,-€

Názov projektu: Podlaha kultúrneho domu – brúsenie, leštenie, náter

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Obnovenie kurtov pod závozom – strieška, basketbalové koše, oplotenie

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: JPÚ úvodné podklady – mapa Habovky pozemkov, Register pôvodného stavu

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 500,-€

Názov projektu: Úprava cesty ku cintorínu + namontovanie zvodidiel

Názov projektu: Úprava cesty ku cintorínu + namontovanie zvodidiel

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Názov projektu: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Dátum: 31. 12. 2015

Pizzeria, výjazd od ZŠ, Stodolisko.....)
Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Natretie autobusových zastávok, mostov a iných priestorov v obci

Názov projektu: Natretie autobusových zastávok, mostov a iných priestorov v obci

Dátum: 31. 12. 2015

Slovenská správa ciest: farba
Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: Vysypanie ciest frézovanou okolo ihriska, cesta cez Grúň ku cintorínu, cesta okolo Blatnej

Názov projektu: Vysypanie ciest frézovanou okolo ihriska, cesta cez Grúň ku cintorínu, cesta okolo Blatnej

Dátum: 31. 12. 2015

Investor: Tomáš Varga, cestné stavby 1000,-€

Názov projektu: Výmena toaliet v kultúrnom dome

Názov projektu: Výmena toaliet v kultúrnom dome

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 342,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti: september 2015
Ministerstvo hospodárstva SR: 73 365,30 €
Vlastné zdroje: 10 231,32 €

Názov projektu: Letný tábor: Spolu dokážeme viac!

Názov projektu: Letný tábor: Spolu dokážeme viac!

Dátum: 31. 12. 2015

Rok podania žiadosti 2015. Žilinský samosprávny kraj: 800,-€
Vlastné zdroje: 100,-€

Názov projektu: Chodník ponad komory – pokládka asfaltu

Názov projektu: Chodník ponad komory – pokládka asfaltu

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 2 600,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia kríža na Biednej

Názov projektu: Rekonštrukcia kríža na Biednej

Dátum: 31. 12. 2015

Vlastné zdroje: 400,-€

Názov projektu: Protipovodňový vozík s výbavou na hasenie požiaru

Názov projektu: Protipovodňový vozík s výbavou na hasenie požiaru

Dátum: 31. 12. 2015

Poskytnutá dotácia Ministerstva hospodárstva SR: 14 359,00,-€

Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Dátum: 31. 12. 2014

Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Družobné obce a organizácie

Projekty